Tato již tradiční akce, připravována VCC Jičín v AČR pro letošní rok pod patronací senátora Jiřího Lišky a ve spolupráci s městy Jičín, Poděbrady a mnoha dalšími organizacemi a společnostmi v regionu, je opět pořádána jako mezinárodní, zařazená do mezinárodního sportovního kalendáře FIVA. Úmyslem organizátorů bylo přivést do Jičína vozidla starších ročníků výroby a proto je účast na akci omezena datem do roku 1960. Tento záměr se splnil a do soutěže se přihlásila vozidla převážně předválečná od roku výroby 1912.

Kdo startuje

Do dnešního dne je přihlášeno 78 posádek. Početné pole vozidel z výroby ve dvacátých letech minulého století je složeno ze značek Praga, Škoda, Tatra a několika zahraničních automobilů, z motocyklových značek uvidíte například BSA, Ariel, Rudge Whitvorth, AJS a z českých značek Praga, Jawa a i pár Zetek. Mezi přihlášenými jsou již tradiční účastníci jako například paní Šulcová se synem na strojích BSA, pan Třebovský na stroji AJS 800, pan Přibyl se synem, početná výprava aerovkářů z okolí Hradce Králové, motocyklistů ze Dvora Králové a rovněž tradiční účastníci ze SRN na strojích Brenabor, Hansa Loyd, Praga Alfa.

Pro účastníky je připraven bohatý program, zaměřený na poznání našeho regionu a jeho památek. Pátek je pojat jako odpočinkový den před vlastním soutěžním kláním a účastníci navštíví pivovar v Klášteru, kde si prohlédnou jak se vyrábí České zlato.

Sobotní den je věnován vlastnímu soutěžnímu klání. Od časného rána se budou soutěžní vozidla shromažďovat na Valdštejnově náměstí v Jičíně, kde budou do 10.30 vystavena tak, aby si je mohli návštěvníci prohlédnout. Start bude po provedené rozpravě a přivítání jezdců Jiřím Liškou probíhat od 10.30 v intervalech jedné minuty.

Po absolvování soutěžní trasy v délce cca 95 km budou vozidla dojíždět do cíle v kempu Rumcajs. Součástí soutěžní jízdy bude i hodinová přestávka na oběd ve Staré Pace. Trasa letošního ročníku je vedena z Jičína na Popovice a dále do Úlibic, Lužan, Lázní Bělohrad, Pecky, Horka u Staré Paky, Levínské Olešnice, Vrchoviny, Nové Paky náměstí a Staré Paky. Posilněné posádky vyrazí směrem na Karlov, Roztoky u Jilemnice, Kruh, Košťálov, Lomnici nad Popelkou, Bradleckou Lhotu, Kyje, Cidlinu, Jinonice, Prachov a kemp Rumcajs Jičín, kde bude sobotní program ukončen vyhlášenímvýsledků a programem pro účastníky.

Upozorňujeme, že kemp Rumcajs bude pro diváky a ostatní nadšence z řad zájemců o historická vozidla po celou dobu konání akce uzavřen. Vstup do areálu je pouze na zvláštní povolenky. Rovněž provoz v restauraci bude pro veřejnost omezen.

Na kolonádě

Nedělní program je koncipován jako projížďka jižním směrem od Jičína do Poděbrad, kde bude na kolonádě probíhat soutěž elegance. Po ukončení této soutěže přibližně ve 13.30 hodin a předání cen oceněným se soutěžící rozjedou do svých domovů, kde budou vozidla připravovat na další akci.
Náš organizační tým se snažil pro účastníky zajistit akci tak, aby se u nás všem líbilo. Věřím, že i ostatní občané našeho města vytvoří pro soutěžící příjemnou atmosféru a tím k nám do Jičína na příštíročník, který se bude konat opět první víkend v červnu, přiláká ještě více účastníků.

Podrobnější informace o akci získáte na plakátovacích plochách ve městě Jičíně, nebo na tel. č. 606 222 006

Závěrem mi dovolte touto cestou požádat přihlížející diváky sobotního startu této akce o nerušený průjezd soutěžních vozidel vymezeným koridorem a zachování opatrnosti vůči historickým vozidlům při jejich prohlídce. Dále bych chtěl veřejně poděkovat oběma městům, podílejícím se na organizaci této významné akce, všem sponzorům, dobrovolníkům a členům našeho VCC podílejících se na pořádání soutěže, bez jejichž pomoci by VCC Jičín tuto akci nebyl schopen uskutečnit. Roman Davídek