Na shromáždění nechyběli ani hosté – jičínský starosta Martin Puš, krajský zplnomocněnec František Maňásek a starostka sousední župy Orlické Marika Pockertová.

Ve své zprávě starostka župy Marie Tulková uvedla, že zástupci předsednictva župy nechyběli na proběhlých valných hromadách jednotlivých Tělocvičných jednot, kde se seznámili s jejich činností a hospodařením.

„Naše Tělocvičné jednoty nezahálejí, jejich činnost je pestrá, snaha udržovat majetek zděděný po předcích veliká a cestičky pro shánění finančních prostředků na činnost a tolik potřebné prostředky jsou různé. Jednu věc však ve většině tělocvičných jednot ještě neumíme. Neumíme té své dobrovolné práci udělat pořádnou reklamu,“ sdělila ve své zprávě mimo jiné starostka Marie Tulková.

Dále ve své zprávě zmínila, že župa sdružuje 2269 členů Sokola v 19 tělocvičných jednotách. Největší tělocvičnou jednotu má Nová Paka s 510 členy a v závěsu za ní TJ Jičín. Rovněž vyzvedla značný finanční přínos města Nová Paka pro činnost Tělocvičné jednoty.

V tomto roce, vzhledem ke krizi, dojde ke snížením dotací ČOS, tělocvičné jednoty se s omezenými financemi budou muset vypořádat a hledat na svoji činnost, provoz a opravy další finanční zdroje, včetně zvyšování příspěvků. Svůj příspěvek starostka zakončila slovy:

“ Současná hospodářská situace by neměla ohrozit naši činnost. Sokol vydržel horší období a omezení činnosti a věříme, že se i s touto nelehkou situací se ctí vyrovnáme. V počátcích své historie neměl Sokol od státu žádné peníze, přesto se činnost rozvíjela a naši předkové byli zároveň dárci a dokázali z vlastních prostředků postavit sokolovny, které jsou zde dosud. Bohužel, jejich opravy, udržování i samotný provoz jsou pro nás často pořádným oříškem.“

Ve zprávě župního odboru všestrannosti se náčelnice župy Lada Vávrová zmínila mimo jiné o soutěži všestrannosti, letních táborech, různých výletech a zvláště pochvalně mluvila o červnovém Sletu pod Ještědem, kterého se zúčastnil ze župy značný počet cvičenců. Vzdělavatelka Jana Podlipná se zmínila o loňských úspěšných akcích župy a rovněž vytyčila plán pro letošní rok, mezi kterými jmenovala návštěvu Tyršova domu i zájezdy do Jeseníků a Krkonoš.

Současný Sokol to není jen odbor všestrannosti, ale odbor sportu, ve kterém dominují basketbalistky novopackého Sokola. V současné době se do sportovní činnosti zapojuje šest Tělocvičných jednot se 14 sportovními oddíly a 458 členy: TJ Sokol Nová Paka – atletika, basketbal, florbal, volejbal, Kopidlno – stolní tenis, Valdice, Nemyčeves – stolní tenis a šipky, Jeřice – malá kopaná, nohejbal, Úbislavice stolní tenis, malá kopaná, lední hokej, nohejbal.

V diskusi se vyslanci některých Tělocvičných jednot zmínili o svých úspěších, ale i problémech, zvláště s údržbou některých starých zařízení. Zazněla zde i pochvala TJ Jičín za získání dotací od Norských fondů.⋌ Míla Pour