Připraveny byly čtyři soutěže, a to i kategorie pro nejmenší.

Vítězem ve skoku mohutnosti se stala Nikola Kořínková s Empirem, v parkuru zvítězila Andrea Pokorná na koni Uno Rapido. V židličkové soutěži byla nejlepší Dominika Ketnerová a nejodvážnějším jezdcem byla vyhlášena sedmiletá Maruška Urbanová na Kájovi.

Podle vyjádření Lenky Kořínkové patří poděkování všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce i cenami nejlepším jezdcům. (len)