Závodníci soutěžili v následujících disciplínách: hod plným míčem 1 kg, skok do dálky z místa a běh na 40 m. Všichni borci podali snaživé výkony a vítězové se stali novými nadějemi jičínské atletiky. Akce se účastnilo asi 40 dětí z MŠ Máj a MŠ J.Š. Kubína za účasti paní ředitelky Soni Musilové a obětavého týmu učitelek v roli vedoucích družstev.

Výsledky: děti ročník 2005 – 1. Zuzana Špicarová. Ročník 2004: 1. Ondřej Rabas, 2. Marek Šimůnek, 3. Václav Rybář, 4. Jáchym Janouch, 5. Matěj Pour; 1. Josefína Krupková, 2. Simona Eberlová. Ročník 2003: Matěj Ženatý, 2. Petr Beneš, 3. Filip Danys, 4. Ondra Chromovský, 5. Patrik Suchochleb, 6. Láďa Doškář, 7. Kryštof Žďárský; 1. Adéla Šimůnková, 2. Sára Mašková, 3. Denisa Nováková, 4. Tereza Havránková. Ročník 2002: Vítek Palička, 2. Pavel Válek, 3. Šimon Doškář, 4. David Boček, 5. Lukáš Hakl, 6. Josef Novák; 1. Adélka Odvárková, 2. Lucie Krohová, 3. Anna Sobotková, 4. Kačka Mušková.

Tato akce navázala na aktivitu atletů z počátku prosince, kdy AC TJ Jičín uspořádal soutěž pro školky a školy v účasti na Mikulášském běhu na Bradech. Nejvíce malých závodníků reprezentovalo MŠ Máj a ta po právu získala od atletů sportovní vybavení jako uznání za propagaci sportu mezi dětmi. Učitelkám a vedení obou MŠ za aktivitu v oblasti sportu náleží dík a uznání.

Atleti do budoucna připraví další akce pro předškolní děti, a to jak v hale, tak i od jara pod širým nebem na stadionu. Zájemci o tréninky předškoláků, máte možnost nahlédnout do haly sportovního areálu v Jičíně ve středu a v pátek odpoledne mezi 14. a 16. hodinou, kde se děti pod odborným vedením trenérky Dráži Ženaté věnují zdravému pohybu. Atletika poskytuje dětem základ pro rozvoj pohybových dovedností a je důležitá pro zvládnutí dalších sportů.

Rodiče s dětmi budou na trénincích i závodech AC TJ Jičín vždy vítáni. (M. S.)

KOMPLETNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

VÁNOČNÍ TROJBOJ MŠ

Jičín

Ročník 2005:
40 metrů skok hod BODY
1. Špicarová Zuzana MŠ Máj 11,8 90 130

Ročník 2004:
1. Rabas Ondřej MŠ Máj 10,7 115 260 8
2. Šimůnek Marek MŠ Máj 10,2 70 320 9
2. Rybář Václav MŠ Máj 9,9 83 220 9
4. Janouch Jáchym MŠ Máj 10,1 80 250 9
5. Pour Matěj MŠ Máj 10,3 100 230 10

1. Krupková Josefína MŠ Máj 9,7 98 230 4
2. Eberlová Simona MŠ Máj 11,1 100 210 5

Ročník 2003:
1. Ženatý Matěj MŠ Máj 8,1 122 280 6
2. Beneš Petr MŠ Máj 8,1 129 240 7
3. Danys Filip MŠ Máj 9,3 120 290 7
4. Chromovský Ondra MŠ JŠK 10 93 290 13
5. Suchochleb Patrik MŠ JŠK 9,7 95 160 16
6. Doškář Láďa MŠ Máj 10,5 110 140 17
7. Žďárský Kryštof MŠ Máj 10,7 99 190 17

1. Šimůnková Adéla MŠ Máj 9,9 118 250 6
1. Mašková Sára MŠ JŠK 9,1 108 240 6
3. Nováková Denisa MŠ JŠK 9,8 80 260 7
4. Havránková Tereza MŠ Máj 10,5 82 240 10

Ročník 200:
1. Palička Vítek MŠ Máj 8,1 140 410 3
2. Válek Pavel MŠ JŠK 8,3 125 340 6
3. Doškář Šimon MŠ JŠK 9,2 120 240 11
4. Boček David MŠ Máj 9,1 115 230 12
5. Hakl Lukáš MŠ Máj 10,3 115 270 13
6. Novák Josef MŠ Máj 9,2 110 230 15

1. Odvárková Adélka MŠ Máj 8,9 125 350 3
2. Krohová Lucie MŠ JŠK 9,3 110 310 7
3. Sobotková Anna MŠ JŠK 9,6 112 270 8
4. Mušková Kačka MŠ Máj 9,7 105 220 12


Ředitel závodu: Miloš Starý
Hlavní rozhodčí: Drahoslava Ženatá