I když se jedná o starší budovu, udržují sokolové objekt v uživatelném stavu každoročními stavebními opravami, které již byly v tisku publikovány.

V letošním roce byla dokončena oprava vstupního portálu divadla, a dále provedena oprava opěrné zdi ve dvorní části objektu, která se nacházela v havarijním stavu, spojená s osazením nového oplocení a terénními úpravami.

Vzhledem k tomu, že na tuto nutnou stavební investici neměla Tělocvičná jednota Sokol Jičín finanční prostředky, požádala o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, která byla zastupitelstvem schválena ve výši 200 000 korun, za což sokolové děkují. Je to další dobrá zpráva v závěru roku.⋌ (vsj)

Ke článku je připojena fotogalerie z údržby průčelí Masarykova divadla.