Zastupovali 2301 členů z 19 tělocvičných jednot, sdružených v Jičínské župě. Na sokoly se přijel podívat i první místostarosta České obce sokolské bratr Oldřich Lomecký.

Ve své zprávě se zmínila starostka župy Marie Tulková o jednáních předsednictva na dvanácti schůzích během minulého roku. Vyzdvihla některé zdařené akce sokolských jednot. Starostka se rovněž zmínila o zvýšení členských příspěvků na 300 Kč pro výdělečné a 100 Kč pro nevýdělečné.

Tělocvičným jednotám zůstává pro vlastní hospodaření 70 % vybraných příspěvkových peněz. Velkým tématem je slučování žup v rámci jednoho kraje, které se zástupcům jednotlivých žup zdá nereálné. Jako vnitřní problémy označila informační lenost některých tělocvičných jednot a naopak vyzdvihla jednoty činorodé, které se opírají o zkušené činovníky, cvičitelé a trenéry.

Náčelnice župy Lada Vávrová mluvila nejen o činnosti odboru všestrannosti v uplynulém roce, ale i o připravované účasti cvičenců župy ve dnech 5. – 6. června na hromadných vystoupeních a slavnostech Sokolského Brna, dále na sletu sokolů ve dnech 26. – 27. července v Trenčíně. Těchto vystoupení se zúčastní pod vedením Václava Jírů cvičenci z Jičína, Lázní Bělohradu a Dolní Kalné a cvičenky s kuželi z Jičína, Nové Paky, Hořic, Valdic a Sobotky ve skladbě „Malá noční chvilka“ pod vedením Evy Florové.

Ve zprávě předsedy odboru sportu bylo konstatováno, že většina tělocvičných jednot provozuje sport v rámci odboru všestrannosti. Samostatné, větší a úspěšné sportovní oddíly – atletiku, basketbal a florbal – mají pouze v novopackém Sokole. Zvláště mohou zde být pyšné na své basketbalistky, které dohrávají jedenáctý rok ve druhé nejvyšší soutěži České republiky. Ve Valdicích a Kopidlně se daří stolním tenistům, v Nemyčevsi šipkařům.

Vzhledem k tomu, že valná hromada byla volební, zvolily vyslanci nové třináctičlenné předsednictvo, které bylo na několika postech omlazeno. Starostkou župy byla opět zvolena Marie Tulková. Ve svém vystoupení místostarosta České obce sokolské mluvil hlavně o financích, které chybí jak České obci sokolské, tak následně i tělocvičným jednotám.

Na závěr valné hromady byly pětadvaceti nejúspěšnějším sportovcům, cvičencům, cvičitelům, trenérům a činovníkům za jejich výkony a zásluhy předány pamětní medaile župy. ⋌Míla Pour