Po zaznění fanfár ze Sukových pochodů účastníci uctili památku MUDr. Jana Maštálky, prvého starosty po znovuobnovení Sokola v Jičíně v roce 1991, který zemřel 24. září 2009 v Havlíčkově Brodě.

Hlavní projev přednesla starostka jednoty Bláža Bohuňovská, která tuto funkci zastává již šest let. Zaměřila se hlavně na financování oprav, které musí výbor zabezpečovat. Jedná se o budovu Masarykova divadla a vedlejší kancelářskou budovu, obě mají přes 100 let, takže opravy od střechy, omítky po zimě, až ke kanalizaci bude výbor v nejbližší době řešit.

Hlavním posláním Sokola je cvičení, a tak ženy i muži nacvičují na řadu vystoupení, například na Sokolský slet v Trenčíně. Jednota pořádá soutěže dětí, mládeže i dospělých, jako aerobik, florbal, nohejbal, atletika a další.

Po hodnocení činnosti následovaly volby, do čela výboru Sokola Jičín byla na další tři roky opět zvolena Bláža Bohuňovská a také devět stálých členů výboru pokračuje v činnosti. Pro další období je nutné vyhledávat mladé členy, kteří by pomohli stávajícímu výboru.

Kladně hodnotil činnost a spolupráci s městem starosta Martin Puš, v podobném duchu se vyjádřil senátor Jiří Liška, vyslovil obdiv nad širokou škálou činností, kterou výbor dobře zvládá. Místostarosta Ladislav Brykner pozval přítomné k znovuotevření zámeckého parku, návštěvě Valdštejnských dnů a dalších městských aktivit. Na závěr předal Martin Puš nově zvolené starostce Sokola Bláži Bohuňovské květiny a poděkoval za vykonanou práci s tím, že se členové mohou vždy obrátit o pomoc na město. ⋌(dop)