Za svoji sportovní činnost byl oceněn titulem mistr sportu. Svými výkony a přátelskou povahou si zasloužil veliký respekt všech členů klubu judo, který trvá do dnešních dnů.

Stále ještě občas přichází na trénink a dokazuje, že i v tomto věku se od něho mají mladí judisté co učit.

Zapsal se nesmazatelně do historie jičínského juda. Na mistrovství republiky juniorů, které se konalo 4. a 5. dubna v Jičíně mu byla předána zlatá plaketa svazu judo. Josef Letošník