Řídil ji Václav Nidrle, který přivítal i zástupce VV ČSTV Praha Jiřího Pavlíčka.

Hlavní referát, hodnotící uplynulé dva roky, přednesl předseda František Vitoch. V něm se zmínil jak o činnosti (úspěchy v jednotlivých sportech, vyhodnocování nejlepších sportovců i trenérů, průběh okresních soutěží), tak o problémech (nedostatečné dotace pro tělovýchovu, problémy s udržováním sportovišť, nedostatek dobrovolných funkcionářů, upadající zájem mládeže o sportování).

Vladimír Fink, hospodář OVV ČSTV, seznámil s neradostnou finanční situací okresní organizace, okresních sportovních svazů a samozřejmě i tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

Zpráva revizní komise, jenž přednesl její předseda Josef Stránský, konstatovala, že prostředky, kterých je opravdu kritický nedostatek, jsou používány s maximální mírou hospodárnosti.

V diskusi, do které se zapojil i zástupce VV ČSTV Praha se hovořilo – jak jinak – zejména o financování z vlastních zdrojů ČSTV (hlavně Sazka) i od státu, o konferenci Sport a stát 2010, o předvolebních slibech politiků na přísun státních financí do tělovýchovného prostředí, o novém složení výkonného výboru ČSTV, kde zasedají i např. předseda fotbalu Ivan Hašek a ledního hokeje Tomáš Král.

A pak se volilo. V okresním výkonném výboru zasednou na příští čtyři roky Josef Antoš (TJ Nová Paka), Jindřich Arnold (Jiskra Hořice), Vladimír Fink (TJ Lázně Bělohrad), Vladislav Kracík (TJ Nová Paka), Václav Křeček (Jiskra Hořice), Josef Letošník (SKP JUDO Jičín), Václav Nidrle (Sokol Dřevěnice), František Rychna (TJ Jičín), Jaroslava Sádlová (ČR Holín), Bohumil Šmika (BK Nová Paka) a František Vitoch (1. FK Nová Paka). Revizní komise má toto složení: Milada Bártová (Jiskra Hořice), Zdena Hradecká (Sokol Roškopov), Vendula Chrtková (Sokol Popovice) a Josef Stránský (SK Hošek Robousy).

Jednání okresní valné hromady završilo přijetí usnesení, které bylo schváleno jednomyslně s nadějí, že bude líp, alespoň co se týče vylepšení finanční situace přímo v tělovýchovném hnutí … Následovaly první schůze nových orgánů, předsedou okresní organizace ČSTV byl zvolen František Vitoch, předsedou revizní komise pak Josef Stránský.