Start do první seznamovací jízdy je plánován na 10 hodin. Po projetí posledního účastníka do cíle u bývalé prodejny Jednoty na Prachově budou vozidla přesunuta zpět do místa startu u obecního úřadu v Holíně. Uzavření tratě bude přibližně od 10 do 12 hodin a potom ještě mezi 14. – 16. hodinou, kdy se pojedou dvě předváděcí ostré jízdy. Mezi tím závodníci poobědvají v hotelu Skalní město.

Uzavření tratě bude provedeno průjezdem vodícího vozidla Škoda 1202 v barvách Veřejné bezpečnosti a vozidlem s červeným praporem. Potom je vydán přísný zákaz pohybu po komunikaci. Otevření tratě bude oznámeno průjezdem vozidla se zeleným praporem.

Organizátoři se obracejí na diváky a občany Holína a Prachova, aby zachovávali maximální opatrnost, respektovali pokyny pořadatelů označených výstražnými vestami a svým chováním po dobu konání akce přispěli ke zdárnému průběhu této vzpomínkové jízdy tak, aby nedošlo ke zranění návštěvníků nebo samotných jezdců.

Věříme, že svým chováním pomůžete v mnohých pamětnících závodů na Prachovském okruhu vyvolat vzpomínky na doby, kdy byl celosvětově znám především svým prostředím, a atmosférou, která zde vždy vládla a nezmaříte úsilí mnoha dobrovolníků, jenž se na pořádání tohoto vzpomínkového setkání podílejí.

Touto cestou jste zváni do Holína a Prachova 2. května, přijďte strávit příjemné chvíle za řevu starých závodních motorů. Roman Davídek