Představitelé OVV ČSTV předseda František Vitoch a tajemník Václav Nidrle mu předali čestný odznak Českého svazu tělesné výchovy za podíl na rozvoji sportu.

 Zdeněk (na snímku V. Kazdy uprostřed) se na začátku šedesátých let zasloužil o ustavení prvních mistrovských utkání ve stolním tenise v okrese Jičín, byl při založení oddílu v Nové Pace, který po dalších třiceti letech spoluobnovoval. Přiznivci sportu ho znají rovněž jako kvalitního moderátora sportovních soutěží a hodný kus práce odvedl i jako kronikář města Nové Paky.

Prostě vyznamenání bylo „zavěšeno“ na ta správná prsa!⋌ Vašek Nidrle