Zhruba před dvaceti lety se opět kurt obnovil a hrál se zde volejbal, u kterého se místní i občané z okolí velice pobavili. Netrvalo dlouho a hřiště bylo ve stavu stejném jako před dvaceti lety. Proto se volanická mládež pod vedením pana Duczynského (místního chalupáře) rozhodla, že hřiště znovu obnoví.

Další práce

Na Višárně se vybudoval jeden volejbalový kurt a zázemí sportoviště, v současné době se ještě dobudovává hřiště na nohejbal.

Otevření Višárny - volejbalového kurtu proběhlo 27. července srandamačem žen proti mladším ročníkům, u kterého rozhodně nechyběl smích a chuť hrát volejbal. Doufáme, že naše snažení nebylo marné a hřiště bude využívané i v budoucnu.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Sokolu za poskytnutí pozemku, především panu Josefu Syřišťovi za pomoc při realizaci. Obci Volanice za finanční podporu a Volanické zemědělské, a.s. za technickou pomoc.

A samozřejmě i manželům Duczynským, kteří mají veliký podíl na úspěšném dokončení a všem, kteří přiložili ruku k dílu. Lukáš Bognár