Konal se již 12. ročník soutěže O ÚLIBICKÝ KOLÁČ.

V kategorii mužů bylo 17 družstev, v kategorii žen 7 družstev. Po startu bylo úkolem dvou členů družstva doběhnout „do přístavu“, odvázat loďku, po vyplutí na rybník ulovit pomocí udice s háčkem dva umělohmotné kapříky, doplout k protějšímu břehu, tam nalodit třetího člena družstva se sacím košem od stříkačky a vrátit se zpět „do přístavu“. Jako veslo sloužila násada na obou koncích opatřená lopatou.

Po ukotvení loďky trojice doběhla ke stříkačce a pak začal probíhat útok na požár. Cesta byla ztížena prolezením překážek. Po rozvinutí dvou útočných proudů musel poslední člen družstva proudem vody srazit z podstavce dva špalky a zacílit proud vody na terč, který správný zásah signalizoval červeným světlem. Od startu až po zásah terče se měřil čas. Soutěžící družstva byla bouřlivě povzbuzována místními diváky i ostatními družstvy, která právě nesoutěžila. Povzbuzování bylo zpestřeno i přátelsky míněnými škádlivými poznámkami pro obveselení.

Každé ze soutěžících družstev bylo odměněno diplomem a drobnou cenou, nejlepší družstva pohárem a úlibickým koláčem. První družstvo mužů i žen dostalo osobní cenu velitele okrsku pana Zmatlíka.

Nejlepší výsledky

muži: 1. Holovousy, 2. Kozojedy, 3. Kumburský Újezd
ženy: 1. Kozojedy, 2. Bystřice, 3. Staré Místo

Akci přálo dobré počasí a úlibickým organizátorům se podařilo vše dobře zajistit, včetně stánků s občerstvením. Organizátorům i účastníkům soutěže poděkoval starosta obce pan Josef Plechatý a pozval všechny na příští ročník. Poděkování patří také veliteli okrsku panu Václavu Zmatlíkovi a rozhodčím, kteří se na zdařilém průběhu soutěže podíleli. ⋌František Polák