Ten letošní však byl jiný než loňský. Začalo se oteplovat, a tak to z bezpečnostních důvodů na místním rybníce nešlo.

V týdnu se zrodil nápad celou akci uspořádat v sále zdejšího pohostinství. Kruhy, které jsou součástí dráhy, se namalovaly na papír, ten pořadatelé překryli igelitem, a přizpůsobily se též dřevěné kameny. Ty byly menší a lehčí. Zahrát si přišli členové místního hasičského sboru, chalupáři, zástupci sousední obce a pozvání přijali i norští a rakouští studenti z pražské vysoké školy, a tak byla účast mezinárodní. Na věk ani pohlaví se nekoukalo, sportovalo se v 19 i v 65 letech. Celkem soutěžilo jedenáct družstev o čtyřech členech, kteří si chvíle čekání mezi jednotlivými hrami mohli zpestřit ping-pongem.

Vítězům se rozdaly medaile. První místo obsadil tým místních chalupářů, následovali je zástupci SDH Újezd pod Troskami, 3. místo vybojovala osada Čimyšl.

Kdo chtěl, poseděl ještě při hudbě a trénoval na příští rok nebo zkusil taneček. Spokojenost účastníků byla odměnou pořadatelům, kteří vše zorganizovali ve velmi krátkém čase. ⋌Šárka Jebavá