Nejprve se začalo soutěžit v méně atraktivní disciplíně, kterou je štafeta. V kategorii mužů byl v polovině soutěže ve vedení tým z Brodku, za ním byly Psinice a na třetí pozici se nacházel tým z Holína. Mezi ženami bylo na první pozici Sedliště, druhá byla Zelenecká Lhota a třetí Kozodírky.
Děti ve štafetě nesoutěžily, mezitím se však pečlivě připravovaly na požární útoky.

Při nich předvedly, že za několik let budou mít současní dobrovolní hasiči kvalitní nástupce. Po dětech předvedly své umění při útoku ženy. Nejlepší práci s hadicemi předvedla domácí děvčata ze Psinic a tímto výkonem se postarala o největší překvapení dne, když se po nepovedené štafetě posunula z předposledního místa na celkové první. Na druhém místě skončily ženy ze Sedlišť a na třetím se umístil tým z Brodku.

Celé hasičské klání vyvrcholilo požárními útoky mužů. Nejrychlejší v této disciplíně byli, tak jako v ženské kategorii, domácí muži ze Psinic a v celkovém hodnocení se posunuli na první místo, na druhou příčku klesl tým z Brodku a třetí pozici si udrželi muži z Holína, kteří jako jediní nepatřili do místního okrsku, a v okrskovém hodnocení tedy na třetím místě skončilo družstvo z Kozodírek.

Všechny týmy si za svoje výkony odvezly diplomy a ty nejlepší obdržely pěkné poháry. Domácí tým mužů obhájil loňské prvenství a do příštího roku si ponechal v držení Putovní pohár starosty města Libáně a jako důkaz velikého úspěchu získaly oba psinické týmy Okrskové putovní poháry, o které se bude opět soutěžit 23. května 2009 na Zelenecké Lhotě.

Jelikož bylo témeř po celou dobu pěkné počasí, můžeme tuto akci zhodnotit jako podařenou. Musíme však poděkovat místním občanům i chalupářům za vydatnou pomoc při organizaci. SDH Psinice