Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu. „Na sv. Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře.“ Svátek svatého Řehoře, 12. 3., je datem, kdy se začínají probouzet žáby, potažmo celá příroda. „Probuďte“ se i vy tím, že se uvedete do pohybu.

Datum: 15. 3. 2008. Místo konání: Prachov (okres Jičín), Muzeum přírody Český ráj (MPČR), Prachov 37, u vstupu do Prachovských skal. Trasa: cca 7 km, členitá, povrch – asfalt, lesní cesty, terén; doprovodný závod cca 2 km. Přihlášky: předem na mpcr@seznam.cz, mobil 732 858 380 nebo v den konání při prezenci. Prezence: 10.00 – 10.45 v restauraci Turistického centra Český ráj.

Start

Startovné: 30 Kč, předem přihlášení 10 Kč. Start: 11.00. Vyhlášení: krátce po dosažení cíle všemi účastníky. Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny. Občerstvení: čaj a tatranka. Kategorie: 1. hlavní – všichni účastníci druhu Homo sapiens bez rozdílu výkonnosti, ras, pohlaví a věku; 2. pracovníci MPČR; 3. doprovodný závod na 2 km. Na trati není dovoleno mít hodinky či jiné zařízení měřící čas.

Porušení tohoto pravidla je automatickou diskvalifikací. Nejde o trhání traťových rekordů. Důležité je správně odhadnout své možnosti a zvolit správné tempo. Správně načasovat přesun podobně jako žáby, když migrují na jaře k vodě na místa rozmnožování nebo na podzim na místa zimování. Při tom musí cestou necestou překonávat různé nástrahy. Tou nejrizikovější jsou silnice.

Takže i trasa Žabího běhu povede po různých površích - po asfaltu, po lesních cestách i necestách. Trasa jednotlivých předsezonních i posezonních běhů (ročníků) se bude obměňovat, aby nebyli zvýhodněni tradiční účastníci. Míněna je sezona vegetační. (MPČR)