V minulém ročníku padl rekord v počtu hrajících dětí, týmů a základních škol. Zúčastnilo se jej
84 183 chlapců a děvčat ve věku 7 -11 let.

Do loňského ročníku se zapojilo více než 3300 škol, což představovalo z celkového počtu škol v ČR více než 80 %.

V roce letošním tedy turnaj vykročil do své druhé desítky! Jak vše dopadne, to se uvidí, ale již nyní je jasné, že vykročil směle! Školská kola právě probíhají. Největší význam těchto kol spočívá v tom, že se jej zúčastňují dobrovolně zájemci z řad žáků a žákyň. Jejich počet v celé republice je nemalý a tvoří pevný základ pomyslné pyramidy účastníků, na jejímž vrcholu nakonec stanou finalisté akce, která bude zakončena turnajem v hlavním městě Praze.

Mezi těmi, kdo absolvovali školská kola v našem regionu, byli i žáci ZŠ Husitská Nová Paka. Na stadionu u školy, který teprve čeká na to, že snad někdy v budoucnu bude zrekonstrouván (hlavní pozornost je věnována tomu, že škola stále nemá tělocvičnu), se uskutečnilo dne 14. dubna školní kolo. Pan učitel Václav Kužel si na pomoc v letošním roce vzal žáky 9. tříd, kteří si v rámci volitelných předmětů zvolili předmět Sportovní a pohybová výchova. A tak mohli návštěvníci z řad učitelů i žáků vidět práci deváťáků v roli rozhodčích, manažerů týmů, trenérů i koordinačního výboru, který pečlivě měřil časy utkání a zazamenával úspěšné střelce.

Mezi žáky čtvrtých a pátých tříd na sebe upozornil počtem vstřelených gólů Dominik Rosputniak. Není však rozhodující, že se stal nejlepším střelcem, neboť uznání zaslouží všichni zúčastnění. O tom, že bojovali fér, svědčí to, že rozhodčí nikoho nevyloučili. Pozitivním momentem bylo také to, že o vítězi školního kola se rozhodlo na hřišti během jednotlivých utkání, na penalty se nedostalo.

Je potěšitelné, že takovéto akce zůstávají otevřeny všem žákům, bez ohledu na školní prospěch a případně i jejich některá onemocnění. To svědčí o tom, že ředitel školy Mgr. Petr Ježek vede v tomto směru členy pedagogického sboru správným směrem. Mezi těmi, kdo se zúčastnili, byl i Honza P., diabetik, který si nakonec svým výkonem zasloužil zařazení do reprezentačního družstva školy.
V závěru článku je třeba pochválit také rodiče, kteří si našli čas a přišli své děti povzbudit. To je velmi pozitivní moment, že se dostavili a ukázali, že jim není lhostejné, jak jejich ratolesti tráví volný čas.
Příští týden se uskuteční okrskové kolo v Lázních Bělohrad a okresní kolo se následně “vrátí“ do Nové Paky na Sokolský stadion, který byl poctěn tím, že na jeho ploše se vše odehraje. (zš)