Školení ředitelů, tajemníků, hlavních činovníků pro bezpečnost závodů, sportovních a technických komisařů řídil Jan Mochan, který kromě svých funkcí v rallykrosu na autodromu v Sosnové vykonává také funkci ředitele Rally Bohemia. Během pátečního odpoledne a soboty se svými příspěvky vystoupili Ladislav a Milan Tejchmanovi, zástupce Mediasportu J. Pátl, dále S. Zeman, V. Preisler , S. Klimeš.

Velká pozornost byla opět věnována bezpečnosti závodníků, diváků i traťových komisařů. Velký důraz byl kladen na změny Mezinárodních sportovních řádů FIA a Národních sportovních řádů ASN.

V úvodu bylo konstatováno, že již potřetí za sebou byl nejlépe hodnoceným závodem mistrovství Evropy v roce 2009 závod v Nové Pace. Za Novou Pakou skončila lotyšská Bauska a italská Maggiora. V rámci mistrovství České republiky byla opět na prvním místě z pořadatelského hlediska Nová Paka před Humpolcem a Přerovem.

Při školení se projednávaly otázky možnosti financování ze strany AČR, FAS a Svazu, podmínky pořadatelů při umožňování prozatímních staveb pro přenosy České televize, požadavky a nároky na součinnost pořadatelů s rychlou záchrannou službou, lekaři, hasiči a záchranným systémem.

Dále byla zmíněna důležitá úloha pozorovatelů ASN na sportovních podnicích, zvyšování úrovně regulérnosti a sportovní kvality závodů. Hodnotilo se také stále častější agresívní a nevhodné chování na závodištích.

Velice podrobně byly probrány Standardní propozice autokrosu a rallykrosu na rok 2010 a v závěru všichni zainteresovaní psali testy, na jejichž základě pak obdrželi potřebné licence na letošní rok. V sobotu odpoledne také proběhlo proškolení traťových komisařů, hodnotila se jejich práce v uplynulém roce a také oni absolvovali testy a ústní přezkoušení ze znalosti řádů a situací na závodištích, které mohou nastat.

Domácí sezonu zahájí závod Mezinárodního mistrovství České republiky právě ve Štikovské rokli o svátečním víkendu 8. – 9. května, kde se již předtím uskuteční závody v motokrosu. ⋌Pavel Vydra