Ta se bude konat 14. dubna od 15. 30 hod. na stejném místě a kde již budou zasedat noví vyslanci, včetně delegátů, zvolených na valných hromadách jednotlivých Tělocvičných jednot Sokola ze župy Jičínské.

Starostka župy Marie Tulková seznámila členy výboru s činností předsednictva župy v uplynulém období, kdy se předsednictvo scházelo jednou měsíčně. I přes loňské problémy s financemi, dokázala župa hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Starostka ve svém vystoupení mluvila i o tom, že se zástupci župy pravidelně schází se svými sesterským župami v Královéhradeckém kraji – župou Orlickou z Hradce Králové, župou Podkrkonošskou z Náchoda, kde si vyměňují zkušenosti a různé názory na vyskytující se problémy. Velkým tématem je slučování žup v rámci jednoho kraje, které se zástupcům jednotlivých žup zdá nereálné.

Náčelnice župy Lada Vávrová mluvila o připravované účasti cvičenců župy ve dnech 5. – 6. června na hromadných vystoupeních slavnostech Sokolského Brna a dále na sletu sokolů ve dnech 26. a 27. července v Trenčíně. Těchto vystoupení se zúčastní pod vedením Václava Jírů cvičenci z Jičína, Lázní Bělohradu a Dolní Kalné a cvičenky s kuželi z Jičína, Nové Paky, Hořic, Valdic a Sobotky, ve skladbě „Malá noční chvilka“ pod vedením Evy Florové.
Hovořilo se i o sportu v župě. Bylo konstatováno, že ve většině tělocvičných jednot provozují sport v rámci odboru všestrannosti. Samostatné a větší a úspěšné sportovní oddíly – atletiku, basketbal a florbal – mají pouze v novopackém Sokole. Ve Valdicích a Kopidlně se daří stolním tenistům, v Jeřicích šipkařům.

Na valné hromadě župy 14. dubna uslyší noví vyslanci a delegáti zprávy o činnosti předsednictva, odborů všestrannosti, a sportovních oddílů župy. Rovněž zde budou provedeny volby do nového výboru a následně předsednictva. Nejlepší cvičitelé, cvičenci, sportovci a činovníci zde převezmou také župní medaile. ⋌ Míla Pour