Zatímco úvodní klání bylo přeborem a nominací  pořádající školy na regionální přebor Novopacka základních škol a adekvátních ročníků víceletého gymnázia, druhý závod již obohatila účast dalších čtyř škol.

Šikovní lyžaři
Závod byl pořádán za finanční podpory Královéhradeckého kraje a jeho průběhu byli osobně přítomni předseda Výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a místopředseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity Rostislav Jireš a člen tohoto výboru František Škvařil. Kromě pořádající školy se přeboru v obřím slalomu zúčastnily ještě Základní škola Nová Paka z Komenského ulice, Masarykova základní škola ze Staré Paky, Základní škola Pecka a Gymnázium Nová Paka.

Závody ukázaly, že ve všech zúčastněných školách je řada šikovných lyžařů, kteří tak dostali možnost poměřit své síly s vrstevníky z jiných škol. Pořadatelé využili systém věkových kategorii podle platných pravidel ASŠK a rozdělili závodníky do čtyř skupin, kde byly hodnoceny zvlášť ještě kategorie chlapců a dívek.

Kromě individuálních výsledků se ještě sčítaly výsledky škol do hodnocení družstev v rámci jedné kategorie chlapců a dívek dohromady. Hodnoceny byly vždy tři nejlepší výsledky školy v kategorii. I když počasí nebylo zrovna ideální, pracovníci novopackého Ski areálu Máchovka připravili díky své technice pro všechny účastníky velmi dobré podmínky, za což jim patří upřímné poděkování. Další dík směřuje k řadě dobrovolníků, rodičů a pedagogů všech zúčastněných škol za pomoc při hladkém průběhu celého závodu. Pořadatelé by tak chtěli tomuto klání dát do budoucnosti tradici a případně rozšířit soutěžení i na jiné disciplíny zimního, či letního sportování. Kompletní výsledky lze vyčíst ne webových stránkách pořádající školy: www.skolahusitska.cz

Vítězové, kategorie I (1. – 3. třída ZŠ), chlapci: 1. Jaroslav Vopršal,  2. Marek Poner,  3. Jan Cogan (všichni ZŠ Nová Paka Husitská). Dívky:  1. Dita Jeriová, 2. Eliška Rudolfová (obě ZŠ Nová Paka Komenského), 3. Simona Kukučková (ZŠ Nová Paka Husitská). Družstva: 1. ZŠ Nová Paka Husitská, 2. ZŠ Nová Paka Komenského, 3. ZŠ Pecka.

Kategorie II (4. – 5. třída ZŠ), chlapci:  1. Jan Komárek (ZŠ Nová Paka Komenského), 2. Jakub Fejfar (ZŠ Nová Paka Husitská), 3. František Doubek (ZŠ Stará Paka). Dívky:    1. Alena Labaštová (ZŠ Pecka), 2. Pavla Křížová (ZŠ Nová Paka Komenského), 3. Barbora Janoušková  (ZŠ Nová Paka Husitská). Družstva: 1. ZŠ Nová Paka Husitská, 2. ZŠ Nová Paka Komenského, 3. ZŠ Pecka.
Kategorie III (6. – 7. třída ZŠ + prima – sekunda víceletého gymnázia), chlapci: 1. Marek Nádvorník (Gymnázium Nová Paka), 2. Michal Číla (ZŠ Nová Paka Komenského), 3. Vojtěch Skalický (ZŠ Nová Paka Husitská). Dívky: 1. Lenka Labaštová (Gymnázium Nová Paka), 2. Kristýna Wolfová, 3. Pavlína Lánská (obě ZŠ Nová Paka Komenského). Družstva: 1. Gymnázium Nová Paka, 2. ZŠ Nová Paka Komenského, 3. ZŠ Nová Paka Husitská.

Kategorie IV (8. – 9-třída + tercie – kvarta víceletého gymnázia), chlapci:  1. Jan Rataj  (Gymnázium Nová Paka), 2. Lukáš Vejborný (ZŠ Nová Paka Komenského), 3. Vlastimil Tauchman (ZŠ Pecka). Dívky:   1. Tereza Komárková (ZŠ Nová Paka Komenského), 2. Zuzana Pavlasová (ZŠ Nová Paka Komenského), 3. Šárka Maternová (ZŠ Nová Paka Husitská). Družstva: 1. ZŠ Nová Paka Komenského, 2. Gymnázium Nová Paka, 3. ZŠ Pecka. ⋌(axe)