To je náročný úkol pro pracovníky zimního střediska. Ve středu, což je vlastně dnes, by na svah měla vyjet rolba.

Samozřejmostí je údržba lyžařského svahu, v první řadě kontrola a údržba dopravního zařízení Tatrapoma, včetně všech kontrol a revizí. Také došlo k obnově pásnic rolby leitner na úpravu lyžařského svahu.

Celá řada novinek má přinést zlepšení podmínek pro návštěvníky Ski areálu Máchovka, jsou jen dalším stupněm k celkové modernizaci a rozšíření, které jeho provozovatel Bruslařský klub Nová Paka ve spolupráci s městem Nová Paka plánuje.

V tomto roce byla za finanční spoluúčasti města Nová Paka ve výši 200 tisíc Kč provedena projektová dokumentace na jeho rozšíření a modernizaci. Zároveň probíhala jednání s 1. FK Nová Paka o uvolnění části pozemku pro budoucí dojezd nové sjezdové tratě. Složitá a komplikovaná jednání jsou téměř u konce a v těchto chvílích se zdá, že obě organizace našly společnou řeč a vzájemnou výpomocí spojí své projekty do jedné žádosti na obnovu a modernizaci svých zařízení s podporou města Nová Paka.

Novinkou je získání krajského grantu na lyžařské závody mládeže, které by Novopačtí chtěli uspořádat ve středu 30. prosince. „Chceme tím navázat na tradici lyžařských závodů, které jsme před čtyřmi lety úspěšně zahájili. Pro včasné a celoplošné informování veřejnosti o stavu připravenosti areálu jsme vstoupili do jednání s mediálním partnerem Evropa 2, který připraví reklamní spoty a povede mediální kampaň“, říká šéf zimního stadionu Bohumil Šmika, jenž má v kompetenci i vedlejší slalomový svah. Ochotně odpověděl i na další dvě otázky.

Nezapomněli jste na běžkaře? Jaké pro ně na „magistrále“ směrem ke Kumburku připravíte letos podmínky? Bohumil Šmika říká: „Velice rádi připravíme ve spolupráci s klubem Lyžařský orientační běh (LOB) Nová Paka okruhy pro náruživé milovníky běžkařského sportu. Rolbou leitner opětovně při příznivých klimatických podmínkách připravíme bruslařský okruh od Farského rybníku k obci Brdo. LOB Nová Paka připraví stopu pro klasiku po celé Máchově stezce od vrcholu Ski areálu až k restauraci na Klepandě (Syřenov).

A ještě otázka na závěr. Mluví se také o vylepšení běžeckých tratí pro příští léta? Co můžete vzkázat našim čtenářům? „Jediné, co lze zlepšit, je rozšíření stávající Máchovy stezky od vrcholu Ski areálu až po výjezd z lesa směrem k obci Brdo. V lesních prostorách je stále mnoho překážek pro strojovou úpravu rozměrnou rolbou leitner. V těch prostorách je možné tímto strojem provést úpravu pouze při abnormálních sněhových podmínkách. Proto touto rolbou častěji upravujeme prostor na otevřeném prostoru za lesem směrem k Brdu, na pozemcích Agrochov a. s. Stará Paka“. ⋌Míla Pour