Šéfa zimního stadionu Bohumila Šmiku, který má v kompetenci i vedlejší slalomový svah, jsme zastihli, jak obchází jednotlivá čtyři děla, která pokrývají svah sněhem.

 Zajímalo nás, kdy se bude na svahu již lyžovat. „Každý den od neděle jsme zde od 3 do 23 hodin. Zatím nemáme žádné problémy. Voda je proti loňsku o moc čistší. Všechny čtyři kanóny, co jsou v provozu, stačí pokrýt svah natolik, že ve středu na něj vyjedeme s rolbou, kterou již máme připravenu. Vlek, kde již jsou nasazeny kotvy, čeká na první lyžaře. V případě, že nenastane nějaká nepředvídaná situace, tak počítáme, že to v pátek rozjedeme,“ sdělil nám Bohumil Šmika a dále pokračoval:

„Dalším obrovským krokem dopředu je spolupráce s firmou Audry, kde jsme se dohodli na zapůjčení špičkového moderního švédského sněžného děla areco, které nabízí vyšší možnosti zasněžování již při teplotách těsně pod bodem mrazu a je schopné zasněžovat výkyvně, což znamená značnou úsporu při následných strojních úpravách svahu. Mohu celkem spokojeně říci, že jsme provedli s časovým předstihem a důsledností maximum pro dostatečné a velmi rychlé vysněžení celého lyžařského svahu, při čemž pracovníci zimního střediska současně bezproblémově zajistili provoz ledové plochy.

Pro dostatečnou kapacitu přívodu elektrické energie jsme podstatně posílili stávající kabelovody, které by měly zajistit bezproblémový chod čtyř kanónů. Zároveň jsme řešili otázku dostatečného množství povrchové vody. S majitelem a správcem toku a odborem životního prostředí jsme našli řešení, které zajistí dostatečné množství vody na dobu nezbytně nutnou pro vysněžení lyžařského svahu. Rovněž jsme dvojnásobně posílili stávající kapacitu čerpací stanice a dostatečným způsobem jsme nadimenzovali trubní systémy pro rozvod vody ke kanónům.

Další novinkou, kterou lyžaři zcela jistě ocení, je výměna velmi zastaralého osvětlení. Přidali jsme dva nové sloupy a všechny sloupy osadili novými světlomety enika. Výměnou světlometů bylo dosaženo navýšení světelného toku o 40% s celoplošným osvícením při zachování stejného příkonu. Samozřejmostí je údržba lyžařského svahu a v první řadě kontrola a údržba dopravního zařízení Tatrapoma, včetně všech kontrol a revizí. Také došlo k obnově pásnic rolby leitner na úpravu lyžařského svahu“.

Všechny novinky vedou ke zlepšení podmínek pro návštěvníky Ski areálu Máchovka.⋌ (po)