Před rokem založili nový klub a v minulých dnech díky finanční podpoře 200 000 Kč od města a spoustě brigádnických hodin, již slavnostně otevírali nové kurty v Havlově ulici, mezi bowlingem a zimním stadionem, na kterých proběhl Novopacký rakeťák, což je turnaj dvojic.

Při zahájení slavnosti, funkcionáři Tenis centra ing. Tomáš Machek a ing. Martina Rosenbergová za přítomnosti tajemníka okresního výboru ČSTV Václava Nidrleho, poděkovali zástupcům města – předsedovi Sportovního výboru Mgr. Františku Vitochovi a dr. Josef Tůmovi za pomoc, které poskytlo město tomuto novému tenisovému klubu.

Turnaj vyhrála dvojice Ivana Grundová s Tomášem Machkem. „To není tak důležité, daleko podstatnější je zájem zúčastněných o další žití tohoto našeho klubu, zasportování a pobavení, jak jsme to prezentovali v pozvánce,“ řekl po vítězství jeden ze strůjců tohoto nového tenisového klubu, který se, jako blesk objevil na novopacké sportovní scéně, Tomáš Machek a dodal:“ Máme padesát mladých a čtyřicet dospělých tenistů. Tým starších žáků hraje krajskou soutěž a dvě družstva mladších žáků nastupují v meziokresní soutěži. Ministerstvo financí nám přislíbilo peníze na krytou halu, kterou vzhledem k termínované dotaci, musíme vystavět do konce listopadu“.

Na 9. srpna připravuje Tenis centrum Nová Paka další turnaj, tentokrát Novopacký dřevák, což je turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů s klasickou dřevěnou raketou. Míla Pour