Ve zprávě o činnosti se zmínila starostka místní Tělocvičné jednoty Sokol a zároveň župní náčelnice Lada Vávrová nejen o vlastním cvičení a sportování, ale i o dalších aktivitách souvisejících se životem 150 členů Sokola.

Místní sokolové pořádají v sokolovně již tradičně letní kurzy tance a společenského chování, které jsou velice oblíbené a hodně využívané mladými zájemci nejen z Ostroměře, ale i ze širokého okolí. Uspořádali i Dětský den a cizí jim není ani charita, dokázali zorganizovat sběr obnošeného šatstva. V sokolovně jsou rovněž pořádány plesy.

Finanční výpomoc

I když obecní úřad sokolům finančně vypomáhá, za což Lada Vávrová poděkovala starostovi Tomáši Gabrielovi, jsou jejich mimocvičební aktivity velice důležité pro zlepšení finanční situace. Údržba a provoz sokolovny jsou velice nákladné, jenom loňská rekonstrukce pánských WC přišla TJ na 150 tisíc korun. Nyní je na řadě rekonstrukce střechy, dámských záchodů a výměna oken.

Velice obsáhlá a úspěšná je cvičební a sportovní činnost této tělocvičné jednoty, kde převládá mládí. Na soutěži všestrannosti ve Valdicích si úspěšně vedli Vávra, Zeman a Vávrová.V soutěži Aerobik Master Class na přeborech ČOS vybojovaly v I. kategorii Krátká a Krylová a ve IV. kategorii Vávrová postup do finále. Nejlepší mety dosáhli mladí florbalisté. Na župních přeborech žactva obsadili prvé, třetí a čtvrté místo. Oblastní přebor této soutěže ve Rtyni ostroměřské žákovské družstvo vyhrálo a ve finále v Praze skončilo čtvrté.

Další srazy

Zpráva upozorňovala i na různé župní srazy cvičitelů, na semináře aerobiku, školení trenérů florbalu, Mikulášskou merendu a cvičení, ale i na účast na turistickém pochodu Krajem Eduarda Štorcha či na oblíbeném Sokolském parníku v Praze na Vltavě.

Oslavy 95. výročí založení místní tělocvičné jednoty chtějí sokolové spojit se Sokolováním, 20. září se chystají prezentovat svoji činnost jak cvičením, tak i florbalem a získat tak další členy do svých řad. Míla Pour