Ve zprávě o činnosti místní Tělocvičné jednoty, za přítomnosti starosty obce Tomáše Gabriela a hostů z předsednictva župy, se přítomní delegáti místního Sokola dozvěděli od starostky a zároveň župní náčelnice, Lady Vávrové, jednak o činnostech místní Tělocvičné jednoty, ale i o akcích, kde byli místní sokolové spolupořadateli. Byly to činnosti přímo související s cvičením a sportem, jako účast na župním přeboru žactva ve florbale v Jičíně, kde mladší žáci získali prvenství, podobně i jako místní junioři na přeboru župy v ostroměřské sokolovně.

Žáci i junioři v tomto sportu, který má v ostroměřském Sokole výborné zázemí, se probojovali svými výsledky v župních přeborech na přebor do Prahy. Samozřejmě své si řekli i milovníci hromadných cvičení svoji účastí na červnovém Sletu pod Ještědem ve skladbě „Výlet s aerobikem“. Žáci a žákyně se rovněž zúčastnili v rámci župy soutěží všestrannosti ve cvičení na nářadí, v atletice a plavání. Nechybělo ani zářijové uspořádání Sokolení, Mikulášská cvičení, vánoční turnaj ve stolním tenisu, nohejbalu a ještě hodně dalších akcí.

Mimo tyto čistě sportovní činnosti se vyznačuje místní Tělocvičná jednota Sokol i činnostmi, které se zdají, že jsou mimo rámec běžného působení tělocvičných jednot, ale v Ostroměři, velice významně posilují místní hospodaření. Je to zvláště využívání tělocvičny pro různé akce, jako plesy, koncerty a další podobné kulturní podniky.

Místní specialitou jsou již velice známé a tradičně každoročně pořádané letní taneční kurzy, které mívají pravidelnou účast pětadvaceti párů. Tyto kurzy jsou vyhledávány děvčaty a chlapci ze širokého okolí, kteří nemají v době normálního podzimního termínu pořádání „tanečních“, možnost se zúčastnit.

Podobné akce, se kterými byli rovněž přítomní seznámeni starostkou Vávrovou, chystají ostroměřští sokolové i na letošní rok. Samozřejmě místní sokolové mají i své problémy. Jedná se hlavně o získání financí na opravy střechy a výměny oken.

Starosta Tomáš Gabriel, ve svém vystoupení v okénku hostů, opět přislíbil finanční pomoc obce, ale zároveň poukázal na okolnost, že v Ostroměři komplikuje situaci existence dvou organizací Sokola. Jednak je Tělovýchovná jednota a Tělocvičná jednota, obnovená po roce 1990, která získala v rámci restitucí zpět do vlastnictví sokolovnu. V rámci zlepšení finanční situace, zvláště na činnost, mají již několik let v Ostroměři zvýšené členské příspěvky.

Všechny akce mají ostroměřští sokolové zdokumentovány fotografiemi v několika albech. Po skončení oficiální části Valné hromady setrvali účastníci ještě dlouho při neformálních rozhovorech, kde řešili jak nadále vylepšit svoji, již nyní bohatou, činnost. Míla Pour