V sobotu 21. června zde totiž soupeřily týmy dospělých družstev a v neděli své síly změřili dorostenci a dorostenky v kategoriích družstva a jednotlivci. Toto klání bylo spojeno pro kraj Královéhradecký i Pardubický.

V sobotu jičínský okres úspěšně reprezentovalo družstvo žen z Nemyčevse, které skončilo na 3. místě.

Ještě význačněji se ale o slávu jičínských hasičů zasloužily dorostenky. I přes obtíže, které začátek klání provázely, a lékařská ošetření, jež nutně následovala, se podařilo družstvu dívek z Vitiněvsi vyšplhat na nejvyšší pozici na stupni vítězů – na místo první. Jejich snaha je odměněna postupem do republikového kola soutěže požárního sportu, kde budou reprezentovat celý Královéhradecký kraj.
Neméně významné bylo umístění dorostenky – jednotlivkyně Šárky Jebavé ze Slatin. Ta vyběhala 3. místo, jež je také vstupenkou do vyššího – republikového kola.

Družstvo dorostenců z Nové Paky zaujalo pozici bramborovou, čili 4. místo. Těsně pod „bednou“ skončil i David Kracík z Vrchoviny, jemuž tak jen o vlásek unikla účast v republikovém kole.
V sobotu ženy Nemyčeves vyhrály ještě 1. místo za nejlepší požární útok za kraj Královéhradecký a Pardubický na nástřikové terče.

V neděli je následovali dorostenci z Nové Paky též za 1. místo v požárním útoku za oba kraje na nástřikové terce s časem 41.09.

Děvčata z Vitiněvsi a jednotlivkyni Šárku Jebavou čeká ve dnech 5. – 6. července na fotbalovém a atletickém stadionu v Trutnově Mistrovství České republiky, na němž se utkají s těmi nejlepšími z celé republiky, a budou se snažit vrhnout na Královéhradecký kraj a především na jičínský okres co nejlepší světlo.

SHČMS, okres Jičín, děkuje za reprezentaci okresu kolektivu mladých hasičů Slatiny a Vrchovina, dorostu Vitiněves (dívky – hodně úspěchů v republikovém kole) a Nová Paka (chlapci), družstvům dospělých Nemyčeves (ženy) a Dobrá Voda (muži).