Jednou z hlavních náplní jednání bylo schválení či neschválení funkce servisního pracoviště, které poskytuje jednotlivým jednotám, sportovním klubům či sportovním svazům nejen odborný účetní servis, ale i pomoc při vyřizování grantů či dotačních programů.

Po pádu Sazky netečou do sportu peníze už roky, tyto prostředky nahradilo tzv. „Kalouskovné” (příspěvek do českého sportu z kapitoly ministerstva financí zvané Všeobecná pokladní správa pro zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy), jenže problém je v tom, že se ve vládě rozhodlo pro rok 2012 neposkytnout žádné prostředky pro regionální sdružení ČSTV.

To znamená jediné, že by tolik důležité servisní pracoviště nebylo z čeho financovat. „Valná hromada OS ČSTV Náchod schvaluje regionální příspěvek TJ/SK na činnost servisního pracoviště OS ČSTV pro rok 2012 ve výši 30,- Kč/rok na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. 2011 s tím, že pokud budou zajištěny prostředky z jiných zdrojů, bude tento příspěvek nebo jeho poměrná část TJ/SK vrácen,” stojí v usnesení Valné hromady. Je tedy jasné, že jednotlivé organizace mají zájem na tom, aby je servisní pracoviště nadále zastřešovalo.

Na pondělní Valné hromadě OS ČSTV došlo rovněž na změnu statutu rezervního fondu pro rok 2012. „Použití rezervního fondu pro udržení činnosti pracoviště OS ČSTV do řádné volební Valné hromady a ukládá Výkonnému výboru OS ČSTV převést zůstatek rezervního fondu roku 2011 do roku 2012,” píše se dále v usnesení Valné hromady.

S pomocí sportu v těžké situaci přispěchalo i město Náchod, které podle slov starosty Jana Birke zvýšilo příspěvek pro sport. „Jde o necelá dvě procenta rozpočtu, což činí přibližně pět miliónů korun,” konkretizoval starosta. Přítomné zástupce jednotlivých organizací ubezpečil, že město Náchod udělá vše proto, aby Okresní sdružení ČSTV nezaniklo. K tomuto kroku vyzval i své starostovské kolegy z okolních měst, městysů i obcí.

(mr)