TJ Sokol se stará o čtyři oddíly, o fotbalové a nedávno vybudované víceúčelové hřiště, k pravidelnému cvičení Sportu pro všechny slouží sál kulturního domu, kde jako cvičitelka působí i starostka obce Marie Kynčlová. Její manžel Luboš je předsedou TJ i oddílu stolního tenisu.

Na nedávné výroční členské schůzi se tajemník TJ František Otmar mohl pochlubit nejen sportovními výsledky družstev kopané a stolního tenisu, ale i mnoha společenskými akcemi; jednou z nich byl i Pochod za Popelkou pro děti či zapálení adventního věnce a příchod Mikuláše. V zimě se Josef Čapek obětavě stará o ledovou plochu, za uplynulý rok se zlepšilo prostředí v kabinách na hřiští, víceúčelové hřiště dostalo umělé osvětlení, o travnatou plochu pečoval traktůrek, ale už by byl potřeba nový.

Čtyři družstva fotbalistů bojují v soutěžích okresu, na činnost si vydělávají brigádami a pořádají Štěpánskou zábavu. Stolní tenisté mají v soutěžích tři družstva, pořádají turnaje, vánoční měl účast 55 hráčů.

Sport pro všechny cvičí pravidelně v kultur. domě, konečně byl získán náčelník Pavel Čapek ml. Zvláštností v Nové Vsi nad Popelkou je oddíl mariáše, který pořádá v roce čtyři turnaje. V závěru musí být oceněna práce tajemníka TJ Františka Otmara, hospodářky Dany Crhové, cvičitelky ASPV Marie Kynčlové a obětavost a výsledky ve stolním tenise sester Fišarových. Jaroslav Kaplan