Vyplněné formuláře zasílejte do 20. ledna 2012 na adresu KHKS ČSTV. Formuláře jsou k dispozici na www.cstv.cz/kshk, nebo mohou být zaslány poštou.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve čtvrtek 29. března 2012 od 18 hodin v KC Aldis v Hradci Králové.

I. Vyhodnoceni budou:

A. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad dospělých

B. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad mládeže (věk má omezení směrem nahoru, a to věk 19 let dosažený v roce 2011)

C. 3 kolektivy dospělých

D. 3 kolektivy mládeže

E. 8 nejúspěšnějších trenérů, cvičitelů v členění

E 1 - 4 profesionální trenéři

E 2 4 dobrovolní trenéři a cvičitelé

F. 3 handicapovaní sportovci

G. 3 sportovci nebo kolektivy za mimořádné sportovní zásluhy o reprezentaci kraje

H. Hvězda čtenářů Deníku podle hlasování čtenářů

J. osobnosti sport. svazů KHK

II. Kritéria pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů:

(Uvedená kritéria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na Nejúspěšnější sportovce roku 2011 nelze je uplatnit za umístění v obdobných soutěžích pro seniory).

A, B jednotlivci

zisk medaile na MS, ME, univerziádě ve všech druzích sportu

umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME ve všech druzích sportu

zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu

umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME mládeže ve všech druzích sportu

umístění do 8. místa ve SP a do 6. místa v EP

titul mistr ČR - kat. dospělých ve všech druzích sportu

titul mistr ČR v kat. mládeže ve všech druzích sportu

člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal titul na MČR, ME, MS

člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal na MČR, ME, MS medailové umístění

C, D kolektivy/družstva

(Kolektivem se rozumí minimálně 2 sportovci v daných soutěžích, pro zařazení musí být více než polovina členů kolektivu z TJ/SK z KHK).

vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu

účast a umístění do 6. místa na MS a do 3. místa na ME ve všech druzích sportu

vítězství družstva v jednom ze světových nebo evropských pohárů ve všech druzích sportu

účast a umístění do 6. místa ve světových nebo do 3. místa v evropských pohárech ve všech druzích sportu

titul mistr ČR kat. dospělých ve všech druzích sportu

titul mistr ČR v kat. mládeže ve všech druzích sportu

dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR včetně pohárových ve všech druzích sportu

u kolektivních sportů postup do nejvyšší soutěže ČR

E trenér, cvičitel

osobní trenér (cvičitel) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro jednotlivce

trenér (cvičitel) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro sportovní kolektiv

soustavná, úspěšná práce s mládeží

kromě uvedených kritérií umístění dále ovlivňuje: působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti; členství a aktivní činnost v mezinár. sportovních institucích a v ČR; publikační a lektorská činnost

v případě cvičitelů je možné navrhnout kandidáta za výsledky v soutěžích masového a výkonnostního charakteru

F handicapovaní sportovci

účast a výsledky na zimní paralympiádě

účast a výsledky na MS, ME v paralymp. disciplínách

účast a výsledky na MČR v paralympijských disciplínách

G sportovní zásluhy

o reprezentaci kraje

kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří ač pochází, nebo žijí v našem kraji působí mimo kraj či mimo ČR

hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými, nebo s jednorázovými soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy

H Hvězda čtenářů Deníku

čtenáři vybírají ze všech nominací, které budou zveřejněny v Denících, svoji Hvězdu.

J osobnosti sportovních svazů KHK

dlouholeté působení ve svazových orgánech ČR, kraje, případně regionu

publikační činnost a další činnosti, kterými pomáhal (a) rozvíjet tělovýchovu a sport v kraji

(Navrhují krajské sp. svazy a počet k ocenění určí výběrová komise. Nejvýše však pět.

III. Kdo navrhuje:

1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv práv. či fyz. osoba sídlící na území KHK, zejména jednotlivé sport. svazy a NNO sdružené ve Všesportovním kolegiu KHK, obce a města, regionální sdružení ČSTV a vybrané TJ/SK s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.

2. Do hodnocení jsou zařazení sportovci registrováni v TJ/SK se sídlem v Královéhradeckém kraji, trenéři - cvičitelé působící na území KHK.

3. Výjimku tvoří kat. G, kde je možné podávat žádosti na kolektivy či sportovce, kteří mají bydliště v KHK, avšak působí v TJ či organizacích mimo kraj.

4. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení, data narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu a dále budou rozvedeny úspěchy v roce 2011 (neúplné formuláře budou vyřazeny).

Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného. A dále telefony na sportovce i trenéra.

Kontakt na osobu, která návrh podává (pokud to není sám sportovec či trenér).

5. Vyplněné formuláře se zasílají do 20. ledna 2012 na adresu KHKS ČSTV. Formuláře jsou k dispozici na www.cstv.cz/kshk, nebo na požádání budou zaslány poštou. Na jejich základě bude sestaven přehled sportovců a kolektivů, který bude zveřejněn v Deníku a půjde o nominace za jednotlivé subjekty. V případě potřeby bude termín odevzdání prodloužen.

6. Konečný výběr provede výběrová komise. Členové výběrové komise vyplní a předloží anketní lístek do 15. února 2012.

Po součtu odevzdaných hlasů bude určen vítěz ankety a pořadí pro jednotlivé kategorie.

7. V průběhu příprav může být vyhlášena další kat.: např. cena fair play, cena pro soutěže veteránů, internet. hlasování. (re)