Český horolezecký svaz požádal orgány ochrany přírody o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost od roku 2009. Oproti předchozímu souhlasu ministerstva životního prostředí, jehož platnost skončila v minulém roce, nenastanou výraznější změny.

Tak jako v předešlých letech bude lezení v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály možné nejdříve 1.května v těchto oblastech: Vstupní obvod, Město, Ostrov, Milenecká hora, Bišík, Čapí vrch, Holubice, Vstupní rokle – sever a Bašta, Amfiteátr a Tarzan.

V NPR Broumovské stěny je situace obdobná a mezi „květnové“ jsou zařazeny oblasti Mezi Hvězdou a Kovářovou roklí, Zaječí rokle, U Dobytčí stezky, Nad Vodárnou či Mydlářské kameny.

V ostatních oblastech národních přírodních rezervací bude možné horolezit až po 1. červenci.

Termíny zahájení lezecké sezóny jsou stanoveny zejména s ohledem na hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, pro které byla v roce 2005 vyhlášena Ptačí oblast Broumovsko.

Věnujte prosím svou pozornost vyhrazeným terénům nejen z hlediska územního, ale také časového a před plánovaným výjezdem do skal za horolezectvím si prostudujte vyhrazené terény na webových stránkách a omezení akceptujte i v terénu.

Také v letošním roce budou prováděny kontroly dodržování ochranných podmínek obou národních přírodních rezervací.

Rozhodnutí o vyhrazených terénech s podmínkami pro provozování horolezení bude po nabytí účinnosti vyvěšeno mj. na stránkách Správy CHKO Broumovsko (http://www.broumovsko.nature.cz), stránkách ČHS (http://www.horosvaz.cz) a v terénu na hlavních přístupových cestách (pokladny Adršpašsko-teplických skal, Slavný, Hvězda, Bišík).

Správa CHKO Broumovsko děkuje všem horolezcům, kteří respektují přírodu.