Atraktivní částí hodnocení bylo zopakování výsledků ze závodů v požárním útoku, spojené s prohlížením diplomů a pohárů. Trenér Pavel Válek podrobně zhodnotil každý závod, pochválil mladé závodníky a připomněl některé perličky, například když se opakovaně nepodařilo propojit soustavu, nebo útok zakončovali na soupeřův terč či osvěžení v podobě prasklé hadice.

Start na šestnácti závodech v regionu východní a severní Čechy, jedenkrát cestovalo družstvo na Moravu. Kromě účasti na stupních vítězů bylo oceněno čtvrté místo v Libuni a 24. místo na nočních závodech v Bochoři u Přerova, kde se sjíždí elita střední Moravy. V průběhu roku vodníčkové z Rybníčka šestkrát vyhráli, dvakrát byli druzí a dvakrát třetí.

Děti a trenéři se sešli na dvaatřiceti trénincích. O kvalitě přípravy svědčí dosažené výsledky a také zájem těch nejmenších. Přicházejí děti z Kbelnice a Jinolice. Základna nabízí zábavu, sport, vzdělání, rozvoj osobnosti a překonávání drobných handicapů dětí za odborné pomoci paní učitelky Hořejškové.
Mezi opory družstva v požárním útoku patří Leona Válková, Zdeněk Hořejšek, Jan Plesar, Vojtěch Haber, Lukáš Koloc a Standa Kozák, standardní výkony odvádějí děvčata Bára Smolíková, Pavlína Kolocová a Nikola Haberová. Tahounem družstva byl vyhlášen Jakub Plesar. Velkým talentem v kategorii mladších žáků je Pavel Válek, ve svých šesti letech byl rovnocenným partnerem družstvu a má před sebou skvělou budoucnost v požárním sportu.

Letos po dosažení 11 let opustí kolektiv Lukáš Koloc, který bude pokračovat v kategorii starších žáků, a Nikola Haberová, jenž se připravuje na pozici kustoda družstev. Odchodem těchto závodníků se sníží věkový průměr na 8,1 roků. Při dosavadním způsobu organizování a vedení mládeže a při udržení základního kádru to dává předpoklad dlouhodobého zlepšování výkonů.

Součástí pozitivních výsledků mladých hasičů je i kvalitní technika, to znamená mobilní zdroj tlakové vody, ventily, rozvody a hadice. Tady patří poděkování zastupitelům obce Brada–Rybníček v čele se starostou ing. Jiřím Ticháčkem, kteří se příkladně starají o vybavenost SDH a přislíbili podporu i pro letošní rok.

A co je čeká letos? Vedle řady úkolů to je organizování dětské prázdninové soutěže O vodníčka z Rybníčka pro mladší a starší žáky v požárním útoku, která se uskuteční 22. srpna na novém hřišti v Rybníčku.