Na programu byly zprávy o činnosti T.J. za uplynulý rok, které zahrnovaly nejen aktivity sportovní, ale i oslavy 150. výročí založení naší tělocvičné jednoty. Jednalo se nejen o cvičení na 15. Všesokolském sletu, ale i uspořádání výstavy v jičínské galerii a Sokolské akademie k 150. výročí v Masarykově divadle.

Následně bylo poděkováno odstupujícím dlouholetým členům výboru za jejich práci (sestrám JUDr. Svobodové, Ježkové, bratru Šimonovi), dále zasloužilé sokolce, cvičitelce sestře Maryšce Staré k jejímu životnímu jubileu a sestře Evě Florové za perfektní nácvik tří sletových skladeb.

Valná hromada zvolila nový výbor ve složení: Blažena Bohuňovská (starostka), Hana Kolesárová (místostarostka), Jiří Benda (jednatel), ing. Vratislav Banýr (náčelník). Dalšími členy výboru jsou Stanislava Kořínková, Lidmila Křivská a Irena Mochanová.

V bohaté diskusi vystoupila řada členů s pochvalnými i kritickými připomínkami. Bývalému výboru za práci poděkovala starostka župy Jičínské – Bergrovy sestra Marie Tulková. ⋌(vtj)