V malém bazénu se běhalo na Sněžku, ve velkém jsme plaváním zdolávali Everest.

Tuto štafetu připravil plavecky oddíl Delfín ve spolupráci s jičínskou Plaveckou školou. Dopolední program byl připraven zejména menší děti, a to jak z jičínských základních škol, tak i ze škol z blízkého okolí – z Valdic a ze Slatin. Na plavecké i běžecké štafetě se během dopoledne vystřídaly více než tři stovky dětí. Do akce se zapojili i rodiče a děti z plaveckých kurzů.

Přestože plavecká štafeta měla být zahájena až od osmé hodiny, nabídli jsme možnost přispět k pokoření Mt. Everestu i plavcům z ranního kondičního plavání, což řada z nich s chutí přijala. Všichni účastníci dopoledního programu dostali pamětní lístek přímo od víly z Pelíškovy družiny, odpolední návštěvníci převzali pamětní lístek od trenérů jičínského plaveckého oddílu. Tento list graficky připravila podle našeho návrhu Petita Kůsová.

Na Sněžku se v malém bazénu Aquacentra pelášilo jenom dopoledne. Všechny děti musely uběhnout nebo ujít 100 m, to znamená 8x zdolat bazén na délku. Společným úsilím bylo „napelášeno" 23 250 m a Sněžka tak byla pokořena čtrnáct a půl krát. Dopolední plavci na Everest naplavali 78 050 m a odpoledne jsme to dotáhli na 126 050 m. To znamená, že jsme Mount Everest pokořili 14,3krát.

Minimální trať, kterou plavci museli uplavat, bylo 50 metrů, nejdelší naplavaný úsek od jednoho plavce čítal 9 kilometru. Na Everest se v jičínském bazénu plavalo až do 18. hodin a vystřídalo se tam na 500 plavců.

A proč jsme vlastně plavali na Mount Everest a brodili se na Sněžku? Protože tam ještě nikdo nikdy nedoplaval a nebrodil se a my jsme chtěli být první!
Za organizátory akce Jan Prostředník