Všichni zájemci o tento všestranný olympijský sport se mohou hlásit vždy každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. ve sportovním areálu v tělocvičně juda, kdy také probíhají tréninky judistické přípravky. Přijímáni jsou chlapci i děvčata ve věku 6 – 12 let. Co Vám judo přinese? Zlepšíte svoji obratnost, rychlost i sílu, naučíte se řadu dalších potřebných znalostí, které uplatníte i v životě. (ps)