Pořadatelé z OK Reco Sport, Městyse Pecka a TJ Harant Pecka zvou všechny zájemce, pro něž jsou vypsány kategorie od předškoláků až po veterány.


8. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta
31. prosince
Prezentace v přízemí obecního úřadu Pecka, 10.00 hod.
Start I. kategorie z náměstí na Pecce, 10.30 hod.

Pro nejmenší kategorii je připravena trať 100 metrů, pro starší pak 500 metrů a hlavní kategorie dorostenců, mužů, žen a veteránů vede úzkými uličkami na hrad Pecka a měří celkem 1200 metrů. Všech sedm ročníků poznalo v celkovém pořadí pouze jediného vítěze.
Pokaždé byl nejrychlejší Jiří Čivrný, který je také zároveň držitelem absolutního traťového rekordu.

Vloni mezi ženami vyhrála orientační běžkyně Jana Škorpilová z oddílu Sportcentrum Jičín. Všichni běžci obdrží na slavnostním vyhlášení, které proběhne bezprostředně po doběhu poslední kategorie v budově obecního úřadu, diplom a první tři ve všech kategoriích ceny dle možností pořadatelů. Přijďte si zaběhat i v poslední den roku!

Hned druhý den, tedy v pátek 1. ledna, se mohou všichni zájemci vydat již po čtyřiadvacáté na turistický pochod směrem na Krkonošskou vyhlídku.


Vychází se rovněž z náměstí od čtrnácti hodin. Na vyhlídce je pro účastníky připraveno malé občerstvení, stejně jako po návratu v požární zbrojnici na Pecce. Navíc všichni obdrží upomínkový diplom.   (pv, dopa)