Stačilo přínést vysvědčení a plavky. Sportovní zařízení města Jičín tímto způsobem připomenula páté výročí své existence.