„Plně respektujeme nelehkou situaci i kroky, které mají vést k zastavení pandemie. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že tyto kroky mají naprosto fatální dopady na podnikání profesionálních basketbalových klubů. Je nutné je vnímat i jako důležitou součást výchovy reprezentantů a nositele kvality českého basketbalu,“ zní mimo jiné v prohlášení.

Tyto kluby zaměstnávají stovky lidí, mají uzavřené platné kontrakty s hráči, s trenéry a s lidmi dalších profesí. Mají rovněž podepsané závazky vůči svým obchodním partnerům se zcela jasně definovaným plněním v průběhu zápasů, stejně jako závazky vůči spoustě dalších subjektů (sportovní haly, dopravci, poskytovatelé služeb a další).

Je třeba si uvědomit, že kluby již během první vlny pandemie vyvinuly značné úsilí, aby snížily náklady na možné minimum, včetně dohod s hráči o ponížení odměn a podobně, přičemž se musely vyrovnat s výpadky na straně příjmů (vstupné, partneři, služby), které nebyly státem nijak kompenzovány.

Pro novou sezonu, která začala v září 2020, v oddílech nastavili nové, nižší rozpočty ve všech nákladových položkách. Zároveň pracují s výrazně poníženými příjmy, s ohledem na nutnost kompenzací svým obchodním partnerům za výpadek reklamního plnění během první vlny, která měla za následek zkrácení předchozí sezony, rovněž s ohledem na výpadky příjmů ze vstupného, ze služeb a prodejů během utkání (občerstvení, merchandising a další).

Toto nesmírně složité období kluby nemohou překlenout a zvládnout bez pomoci a kompenzace ušlých příjmů. Je třeba si uvědomit, že se jedná o obchodní subjekty se všemi právními a ekonomickými dopady, stejně jako u jiných činností, byť je to mnohdy zpochybňováno.

Pro kluby je důležitým aspektem i tréninkový proces. Bez tréninků vzniká do budoucna velké riziko. Hráči uvažují o ukončení kariér, nedává jim to smysl. Je potřeba je vnímat již jako podnikatele, které živí jejich tělo.

Současná situace významným způsobem negativně ovlivňuje i reprezentaci, která se má připravovat na kvalifikaci pro ME. Stále má šanci (jako jediný kolektivní sport) zúčastnit se Olympijské hry v Tokiu.

Co požadují a co budou dodržovat

- přijímat taková opatření, aby kluby Kooperativa Národní basketbalové ligy mohly i nadále trénovat a hrát utkání

- být v první vlně uvolňování vládních nařízení a hrát utkání alespoň bez diváků

- udělit výjimku klubům hrajícím evropské a mezinárodní soutěže; Česká republika je jedinou zemí, která nemůže trénovat a hrát utkání

- kompenzovat ušlé příjmy, stejně jako u jiných činností, metodika a čas podpory jsou velice důležité

- komunikovat sport jako důležitou součást společensko – sociálního prostředí v ČR

- jednat s příslušnými institucemi v tom směru, aby v nově vyhlášeném nouzovém stavu od 4. listopadu byla možnost přípravy a utkání zahrnuta v opatřeních vlády a MZ

 za to kluby garantují dodržování všech hygienických pravidel vydaných vládou a rovněž tak pokynů a metodiky od Národní sportovní agentury