Když angličtí nadšenci s detektory kovů obují holínky a vyrazí na pole, vědí, že když zařízení začne pípat, najdou nejspíš kus starého železa odpadlého z traktoru nebo starou minci, vzácně třeba i starověkou. O takovém nálezu, jako je římský meč, si nechávají leda zdát. Web BBC informuje, že jednomu z nich se před časem sen naplnil.

Britská veřejnoprávní stanice upřesnila, že dvojici zbraní našel Glenn Manning při srazu nadšenců v malebném kraji Costwolds na jihozápadě střední Anglie už v březnu. Poctivě jej ohlásil a teprve nyní zveřejnila krajská samospráva první výsledky zkoumání.

„Je to nesmírně důležitý nález, který musí každého nadchnout. Tyto dva meče jsou dokladem přítomnosti římského vojska v severní části regionu Cotswolds,“ řekla ředitelka muzea Corinium v Cirencesteru Emma Stuartová. Právě v tamním muzeu nyní odborníci meče zkoumají a restaurují. Příští rok je plánují vystavit.

Dva vzácné meče z doby Římské říše objevené v Británii:

| Video: Youtube

Meče pro boj v sedle

Zbraně už prozkoumal Simon James z Leicesterské univerzity. „Jde o římské meče obvykle označované jako spatha. V užívání byly od šedesátých let druhého století našeho letopočtu dlouho do třetího století,“ uvedl ve vyjádření pro krajskou samosprávu.

Dodal, že ze značné délky mečů lze usoudit, že byly určeny k boji v sedle. Meče nyní čeká další zkoumání například pod rentgenem a místo nálezu ještě možná prozkoumají archeologové.

close Cotswoldský radní Paul Hodgkinson a ředitelka muzea Corinium Emma Stuartová s nalezenými římskými meči info Zdroj: se svolením Cotswold District Council zoom_in Cotswoldský radní Paul Hodgkinson a ředitelka muzea Corinium Emma Stuartová s nalezenými římskými meči

Nález ocenil i cotswoldský krajský radní pro kulturu Paul Hodgkinson. „Ukazuje nám, jak neuvěřitelně hluboká je historie Costwolds. Tyhle meče Římané používali před téměř dvěma tisíci lety v době, kdy náš Cirencester byl druhým největším městem v Británii,“ zdůraznil.

Staffordshirský poklad

Poctiví britští detektoristé už dříve přispěli k odkrytí unikátních nálezů. V posledních letech jim vévodí takzvaný Staffordshirský poklad nalezený v roce 2009 v Litchfieldu.

„Jde o největší kdy nalezený soubor anglosaských zlatých a stříbrných předmětů. Pochází ze sedmého století našeho letopočtu a tvoří jej čtyři tisíce zlomků, převážně vojenské výstroje,“ uvádí muzeum ve Stoke on Trent, které poklad získalo a vystavuje. Experti posléze zjistili, že čtvrtinu zlomků tvoří části skvostné jezdecké přílby, kterou dokázali zrekonstruovat.

Jezdecká přilba ze Staffordshirského pokladu:

| Video: Youtube

Jiný jedinečný nález, rovněž z římské doby, oznámili izraelští archeologové, informoval web Times of Israel. „Našli jsme pečlivě ukryté čtyři úžasně dochované římské meče. Jde o naprosto jedinečný nález, který v Izraeli nemá obdoby,“ uvedl archolog Eitan Klein.

Badatelé usuzují, že zbraně ukryli judští povstalci v době takzvaného Bar Kochbova povstání ve třicátých letech druhého století.

Oba nálezy římských zbraní tak připomínají, že ve druhém století sahala moc římských císařů od tehdejší provincie Británie v dnešní Anglii až po državy na Středním východě.