Všichni řidiči nejdříve čekali na průjezd vlaku, poté, už řádně „nastartováni" na vytažení závor, k čemuž ovšem nedošlo. Někdo vytrval, mnoho aut ovšem vzalo zpátečku.

Na Správě železniční dopravní cesty jsme zjistili, že šlo o poruchu na přejezdu, kdy se závory automaticky neotevřely.