Jičínští dopravní policisté vyjížděli během tohoto víkendu, včetně pátku, k dvanácti dopravním nehodám, ke kterým došlo na území Jičínska. K nejvážnější dopravní nehodě vyjížděli policisté v pátek 19. dubna po 14. hodině, kdy na čtyřproudé komunikaci I/16 v katastru obce Robousy havaroval 78letý řidič vozidla značky Suzuki. Na přímém úseku komunikace z dosud nezjištěných příčin přejel tento řidič na krajnici, následně do silničního příkopu, kde čelně narazil do stromu. Řidič i jeho dva spolujezdci skončili v péči lékařů. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Veškeré okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem šetření.

Z místa nehodyZdroj: PČRNebezpečí střetu se zvěří je pro řidiče stále aktuální! Polovina dopravních nehod totiž byla způsobena střetem se zvěří. Oznámení o střetu se zvěří, respektive o náhlém vběhnutí zvěře na komunikaci a následnému střetu přijímáme na území Královéhradeckého kraje denně. Největší škody způsobují divoká prasata a srnčí zvěř. I v případě, kdy je škoda zcela minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče, má řidič povinnost oznámit událost policii. Policisté pak řidiče poučí, jak dále postupovat, zeptají se na případná zranění řidiče a posádky vozu, a nutnost přivolání záchranné služby. Policie také vyrozumí majitele zvěře, což je většinou místní myslivecké sdružení, které se o usmrcené či zraněné zvíře postará. Pokud by řidiče napadlo si mrtvé zvíře z místa odvézt a ponechat, dopustil by se (v závislosti na výši škody způsobené mysliveckému sdružení jako vlastníkovi zvěře) přestupku proti majetku nebo trestného činu pytláctví. Na poraněnou zvěř určitě nesahejte, může Vám způsobit zranění a v případě jakékoliv nemoci by mohlo dojít k jejímu přenosu na člověka.

Důležité je také řádně zabezpečit a označit místo dopravní nehody, aby v důsledku nečekaně odstaveného vozidla nedošlo k dalším střetům.

Střetům se zvěří se úplně zabránit nedá, proto je ale vhodné dodržovat několik doporučení, aby co nejméně docházelo ke škodám na majetku, a především na zdraví:

  • Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost úsekům pozemních komunikací, které jsou obehnané vysokou trávou, lesním úsekům, silnicím mezi poli se zemědělskými plodinami, nebo místům, která jsou osazená výstražnou dopravní značkou „Zvěř“.
  • Aktivita zvěře je vyšší ve večerních a nočních hodinách, proto přizpůsobte rychlost jízdy, abyste mohli včas zareagovat.
  • Pamatujte na to, že zvláště srnčí zvěř chodí po skupinkách a pokud si všimnete jednoho zvířete, pravděpodobně jsou poblíž něj i další.