Na místo okamžitě zamířila tříčlenná hlídka celníků skupiny mobilního dohledu, aby situaci ověřila. „Během prvotního šetření zjistila, že se skutečně v kontejnerech s největší pravděpodobností nacházejí nebezpečné látky, jež by mohly ohrozit životní prostředí a také zdraví osob, a na místo proto přivolala příslušníky Hasičského záchranného sboru,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Zásadním vodítkem, které naznačovalo přítomnost zdraví ohrožujících látek, byl způsob skladování.

„Kontejnery byly umístěny v zadní části zahrady za roubeným domkem a překryty slámou. Znepokojivé byly také informace na štítcích (bezpečnostní značky, UN kódy). Na základě dalších důležitých zjištěných skutečností v průběhu šetření celníci předali případ službě kriminální policie a vyšetřování,“ dodala Fajstavrová.

Na místo události kromě hasičů z Jičína a Kopidlna dorazil také speciální chemický automobilový kontejner z Hradce Králové. Hasiči v ochranných protichemických oblecích měřili v místě koncentraci škodlivých látek a také případnou radioaktivitu. „Měřením bylo ověřeno, že naštěstí nedochází k úniku chemikálií do ovzduší nebo půdy a nehrozí proto bezprostřední nebezpečí,“ řekl Ondřej Sezima z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, a dodal, že co se týká charakteristiky uskladněných látek, tak hasiči zjistili, že se jedná většinou o žíravé látky, používané průmyslově k povrchové úpravě kovů.

Ilustrační foto.
Blíží se konference historických měst

Majitel objektu, kde byly kontejnery nalezeny, nebyl v době zásahu dostupný. „Víme ale o koho se jedná, má tu trvalé bydliště,“ uvedl starosta obce Marek Nýč. „Důležité je, že podle šetření hasičů nedošlo k žádnému úniku chemikálií. „Nalezené látky se budou nadále zkoumat. Během pondělí by se měl situací zabývat odbor životního prostředí a hned příští týden by mělo dojít k ekologické likvidaci sudů,“ dodal Marek Nýč.

Policisté zajistili místo a na několik adresách v různých místech republiky se pokoušeli kontaktovat majitele pozemku. V sobotu kriminalisté ohledali místo a vyslechli dva svědky.

„Vyšetřovatel zahájil úkony pro trestný čin doposud blíže nestanovené právní kvalifikace dle zvláštní části trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit neznámý pachatel tím, že přibližně od září loňského roku do současné doby u nemovitosti skladoval celkem 49 barelů o kapacitě 1000 litrů, v nichž se nachází různé množství dosud neustanovených chemických látek s největší pravděpodobností způsobilých ohrozit životní prostřední a životy obyvatel přilehlých nemovitostí,“ doplnila k události tisková mluvčí Policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Alena Kacálková.

Při dvou nezávislých měření jednoho z barelů Ramanovým spektrometrem byla s pravděpodobností 75 % identifikována kyselina sírová.

„Dosud neznámý pachatel je podezřelý, že se mohl dopustit ohrožení životního prostřední či dokonce ohrožení zdraví osob. Jičínští policisté na objasnění případu intenzivně pracují,“ dodala Kacálková.

Policisté stále vyšetřují dopravní nehodu, která se stala na  konci srpna v ulici Husova v Hořicích, a hledají další svědky.
Policisté hledají svědky dopravní nehody

Jiří Řezník