Následně došlo k převrácení vozidla přes střechu zpět na kola. Z důvodu nebezpečné závady na vozidle, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, bylo řidičce zadrženo osvědčení o registraci vozidla. 

Přítomnost alkoholu byla u řidičky vyloučena provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 60 tisíc korun.