A jak vypadala v Pardubickém kraji? „Akce měla za cíl zlepšit kázeň řidičů a ovlivnit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti," popsala tisková mluvčí krajské policie Hana Kaizarová.

Kromě technického stavu zastavovaných vozidel sledovali policisté sociální předpisy – a to dobu řízení, přestávek a čas odpočinku, dodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí, včetně kontroly průkazů nutných 
k řízení.

„Výsledek není uspokojivý a odráží skutečnost, kterou můžeme vidět my všichni každý den na silnicích," zhodnotila velmi příkře mluvčí konečný rezultát.

Republiková čísla
Nákladní auta: Policisté zastavili ke kontrole 1 341 automobilů 
z ČR, 647 z EU a dalších 49 ze třetích zemí. U celkem 358 bylo zjištěno porušení zákona.

Autobusy: Kontrolou prošlo 141 českých autobusů, 72 z evropských zemí. Porušení zákona hlídky odhalily ve 28 případech.

Proč se takto vyjádřila? Odpověď je jednoduchá: Statistika je velmi alarmujcí, počet přestupků nečekaně vysoký. Ze sto deseti kontrolovaných řidičů se jich totiž celá polovina, to je padesát pět řidičů, dopustila přestupku.

Provinilí se šoféři porušili své povinnosti nejen v oblasti sociálních předpisů (čtyři nesprávně používali tachograf, šest nedodrželo dobu řízení a odpočinku), ale také například čtrnáctkrát překročili povolenou rychlost a pětkrát při jízdě nepoužili bezpečnostní pásy.

Ve čtyřech případech byla udělena kauce za porušení sociálních předpisů a za ně bylo celkově vyinkasováno třicet pět tisíc korun.

„Nejvyšší udělená suma, kterou byl řidič povinen složit, byla tentokrát dvacet tisíc korun," prozradila mluvčí Kaizarová.