Oheň navíc stáj silně zakouřil a zvířata byla neklidná. Preventivně proto nařídili evakuaci vyděšených zvířat, při které sami asistovali. Poté zakouřenou stáj odvětrali. Celá událost se obešla beze škod na majetku.

Hasiči v celém Královéhradeckém kraji během pátku a obou víkendových dnů zasahovali celkem u sedmnácti požárů.