Jedná se o zabezpečovací systém, který v případě selhání lidského faktoru bez prodlevy zastaví vlak. Pokud by byl nainstalován na výše zmíněné trati a bylo jím vybavená drážní vozidlo, ke střetu nemuselo dojít. Stejně tak by nedošlo například k loňské červencové tragické nehodě u Perninku. Při srážce dvou osobních vlaků tu zemřeli oba strojvůdci, desítky lidí se zranilo. „Tento systém je ale u nás zatím v plenkách,“ říká prezident Federace strojvůdců České republiky Jaroslav Vondrovic.

I když Česko v uplynulých letech zasáhly zprávy o nehodách s tragickými následky, podle prezidenta Federace strojvůdců Česká republika v instalaci moderního zabezpečovacího systému ETCS nikterak výrazně nepokulhává. Podle něj zkrátka k lidskému selhání docházelo a dokud nebude moderní zabezpečení na všech tratí, tak docházet bude.

„Bohužel. Zatímco když napíšete špatně text, tak papír snadno zmuchláte a hodíte do koše. Na železnici má pochybení větší dopady. Nechci tím říkat, že by strojvůdci byli nějací lajdáci, kteří něco zanedbávají. Ale k lidskému pochybení prostě dochází. Zejména na tratích T3, kde se spoléhá pouze na lidský faktor,“ vysvětluje Vondrovic.

Implementační plán 

V Česku by měl systém ETCS fungovat na všech tratích nejpozději do roku 2040, zavádět se bude postupně podle implementačního plánu ministerstva dopravy. Celkové náklady se vyšplhají až k 90 miliardám korun. „Akční plán by měla v září projednávat vláda. V plánu jsme práce i investice rovnoměrněji rozložili v čase kvůli jednorázovým finančním nákladům i dostupnosti produktu,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Právě dostupnost produktu je jedním z palčivých problémů. Systém ETCS pořizují na své železnice po vzájemné domluvě členské státy Evropské unie. Poptávka po systému, jenž vyvíjí jen velmi úzká skupina specializovaných firem, je tak značná. „To prodlužuje doby dodání a také výsledné ceny. I z toho to důvodu již dříve zrušily tendr například České dráhy,“ připomíná Jemelka.

Situaci potvrzuje i Drážní úřad České republiky. „Drážní úřad má informace od dopravců, že je skutečně problém zajistit vlastní instalaci mobilní části ETCS na jednotlivá vozidla. Zájem je veliký a výrobci mají zakázky na několik let dopředu,“ poznamenává mluvčí úřadu Pavlína Straková. „Systém ETCS se netýká jen infrastruktury. Pokud nebudou vozidla vybavena mobilními částmi, což je věcí dopravců, tak pouze vybavení trati situaci nevyřeší. Je to jen polovina řešení,“ vysvětluje za Správu železnic mluvčí Radka Pistoriusová.

Monitoring strojvedoucích

Nejen absence moderního zabezpečovacího systému je dlouhodobým problémem tuzemských železnic. Tím dalším je nedostatek strojvedoucích. Podle Jaroslava Vondrovice je na trhu 120 dopravců a aby mohl takovýto počet vůbec fungovat, řada mašinfírů jezdí i pro více z nich.

Plán implementace ETCS v České republice: 

close Výhled implementace info Zdroj: Ministerstvo dopravy zoom_in Výhled implementace

„Ti lidé pak odpracují mnohem více přesčasů než je zákonem povoleno. Dochází tak k jejich dlouhodobému přetěžování. Když to opravdu velmi přeženu, tak strojvůdce jezdící pro tři dopravce, může odpracovat třikrát více přesčasů, jelikož neexistuje povinný systém kontroly. Řešením je zavedení takzvaného monitoringu licenčního strojvedoucího,“ říká Vondrovic. Navíc se kvůli náročnosti, specifickým podmínkám a i finanční odměně nedaří nalákat nové zájemce.

Ministerstvo dopravy namítá, že zmiňovaný monitoring licence strojvedoucích je součástí novely zákona o dráhách, která rovněž řeší pracovně-právní předpisy strojvedoucích, především jejich odpočinků a celkový fond pracovní doby, kterou vykonávají u různých dopravců. „Vláda by novelu měla schvalovat již na své schůzi v pondělí 23. srpna,“ podotýká Jemelka.

Ve zkušebním režimu

V současné době již monitoring strojvedoucích funguje ve zkušebním a dobrovolném režimu. Pokud vláda novelu zákona schválí, pak se stane systém povinným. „Každý dopravce tak bude mít povinnost před odjezdem vlaku nahlásit do dispečerského systému k ostatním povinným údajům i licenci strojvedoucího obsluhujícího konkrétní vlak. Tato data pak budou zobrazena ve zmíněném monitoringu, který je naším kontrolním nástrojem,“ dodává mluvčí Drážního úřadu ČR Pavlína Straková.