Operátorka na místo ihned vyslala nejbližší posádku RZP ze stanoviště v Nové Pace a současně vrtulník LZS ze základny v Hradci Králové. Protože podle informací z místa byl zraněný muž pod stromem zaklíněn, požádala zároveň o součinnost hasičů a policistů.

Svědkům události se mezitím podařilo zraněného muže částečně vyprostit, takže mohli zahájit jeho resuscitaci. Zdravotníci po příjezdu na místo ihned převzali pacienta do své péče.

V průběhu rozšířené resuscitace byl muž napojen na umělou plicní ventilaci a byly mu podány všechny potřebné léky, včetně nezbytné infuzní terapie. Přestože resuscitační úsilí záchranářů vedlo k obnovení mužovy spontánní srdeční aktivity, jeho stav zůstával nadále vážný.

I v průběhu následného leteckého transportu do královéhradeckého traumacentra musel být pacient intenzívně léčen. Přesto se jeho zdravotní stav do předání v nemocnici nepodařilo plně stabilizovat.

Ivo Novák, tiskový mluvčí, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje