Ve dnech 14. a 15.10.2009 proběhly v Královéhradeckém kraji desítky zásahů jednotek požární ochrany v souvislosti se silným větrem a intenzívním sněžením. Jednalo se převážně o likvidaci spadlých stromů, odřezávání zlámaných větví a vyprošťování uvízlých vozidel.

Nejvážnější je situace na Rychnovsku, kde bylo za poslední dva dny řešeno více než čtyřicet mimořádných událostí spojených s nepřízní počasí. V brzkých ranních hodinách dne 15.10 bylo v obci Skuhrov evakuováno devatenáct osob z objektů ohrožených pádem stromů, další tři osoby byly zachráněny z vozidla uvízlého na silnici II/321. Během tohoto náročného zásahu bylo pádem stromu poškozeno zasahující vozidlo TA VW Transporter z požární stanice Rychnov nad Kněžnou, ke zranění hasičů ani jiných osob naštěstí nedošlo.

V osadě Klečkov zůstala bez elektrické energie a bez pitné vody rodina s ročním dítětem, v odpoledních hodinách byla provedena evakuace těchto osob. Při prořezávání cesty na samotu objevila zasahující jednotka vysílenou starou paní, která se pěšky snažila dostat do Skuhrova, také tato osoba byla naložena do vozidla a svezena do bezpečí. V rámci zásahu došlo k využití pásového transporteru GAZ 3409 BOBR.

Při likvidaci těchto a dalších podobných událostí zasahovalo na Rychnovsku celkem šestnáct jednotek požární ochrany, z toho tři jednotky profesionálních hasičů, dvě jednotky Hasičského záchranného sboru podniků a jedenáct jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Také na Náchodsku a Trutnovsku byly řešeny události spojené se silným větrem a přívalem sněhu, v těchto oblastech ovšem nebylo nutné provádět přímou záchranu osob či jejich evakuaci.

Stále platí (16.10., 7:30hod), že z důvodu popadaných stromů a hrozícího nebezpečí pádu dalších stromů zůstávají v Královéhradeckém kraji (Rychnovsko) uzavřeny následující úseky silnic: II/321 ze Skuhrova n.B. do obce Deštné v O.h., II/285 z Rokole do Olešnice v O.h., III/3192 z Jahodova do Javornice, III/3191 – od křižovatky s II/319 do Javornice k lomu, III/ 31012 od křižovatky pod Hláskou přes Bělou až po křižovatku se II/310.

I v následujících dnech lze očekávat přetrvávající vydatné sněžení, a proto se občanům doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, především při jízdě po pozemních komunikacích. HZS Královéhradeckého kraje