Během kontroly jeho dokladů policisté zjistili, že mu jeden doklad chybí, a to posudek o zdravotní způsobilosti. I když se řidič hájil tím, že o této povinnosti nevěděl, přesto mu to nebylo nic platné.

 O jeho dalším osudu teď bude rozhodovat příslušný správní orgán.

Důležité upozornění

Každý držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku, a to nejpozději v den dovršení stanoveného věku.

 Po dovršení 68 let věku je pak nutná lékařská prohlídka každé dva roky. ⋌(kle)