Od časných ranních hodin kontrolovali cyklisty na několika stanovištích v Jičíně. První z nich v těchto podzimních měsících absolvují nyní cestu do zaměstnání ještě za tmy. Postupně se také přidají mlhy a další nástrahy, kterými se stanou vlhké vozovky se spadaným listím, kdy bude nutné jezdit velmi opatrně.

Strážce zákona tedy zajímalo, zda cyklista používá přilbu a vhodné oblečení s reflexními prvky, které výrazně zvyšují bezpečnost. Jezdce neminula ani dechová zkouška. Na samotném jízdním kole policisté kontrolovali předepsané vybavení. Pracovník Preventivně informační skupiny Jičín předal zastaveným cyklistům „Cyklistické desatero“, které připomíná základní zásady bezpečného chování v silničním provozu.

Pokud policisté nezjistili žádné nedostatky, dostal cyklista i malý dárek v podobě blikačky na kolo a reflexní pásku. „Potěšitelné bylo zjištění, že většina kontrolovaných jezdců za snížené viditelnosti dbala na svoji bezpečnost a řádně svítila a používala i další reflexní prvky.

Bohužel se našlo i několik málo jedinců, kteří policisty překvapili vysvětlením zjištěného nedostatku v předepsaném vybavení. Jedním z nich bylo tvrzení, že přední světlo je vypnuto z důvodu šetření baterie při jízdě na cyklostezce.

Další měl přední světlo uloženo na zádech v batohu,“ uvedl poručík Petr Janda, který měl akci na starost. Protože se jednalo o preventivní akci, vyřešili strážci zákona přestupek důraznou domluvou.