Po roce 2014 byl, co se objasněnosti týče, pro policisty příznivý i loňský rok, kdy se strážcům pořádku podařilo odhalit více dopravních přestupků, vyhledat větší počet řidičů pod vlivem návykových látek, alkoholu a pachatelů závažných dopravních přestupků, ať už je to předjíždění a zejména rychlost jízdy. Důvod úspěšnosti vidí šéf jičínského dopravního inspektorátu Petr Dejmek zejména ve změně způsobu práce.

„V našem regionu jsme se soustředili na dopravně bezpečnostní akce většího rozsahu. To znamená, že jsme doslova obklíčili vždy jedno město a nepustili řidiče ven ani dovnitř. Tím jsme zachytili zejména řidiče pod vlivem alkoholu," přibližuje úspěšné zásahy nadporučík Dejmek. Počty kontrolovaných řidičů, dechových zkoušek šly do tisíců. Co se týče vybavení, policisté mají dostatek dechových přístrojů, náústků i testů na kontrolu omamných látek.

„Akce jsme soustředili do ranních hodin, neboť jsme došli k závěru, že řidičů, kteří se napijí a sednou do auta rapidně ubylo. Většina z nich totiž žije v bláhové iluzi, že večer se může napít, vyspí se a ráno sedne za volant. Ale právě ráno je největší záchyt se zbytkovým alkoholem. To samé platí v případě omamných látek, kdy si lidé neuvědomí, že látka v těle je aktivní několik dní," konstatuje Petr Dejmek.

Vloni tak bylo odhaleno 107 řidičů pod vlivem alkoholu a 49 pod vlivem návykových látek. Dále pak 34 opilých řidičů, kteří zavinili dopravní nehodu.

„Soustředili jsme se také na akce lokálního významu jako je například party v hořickém lomu. Výsledkem bylo čtyřiadvacet řidičů pod vlivem návykových látek a asi čtyři pod vlivem alkoholu," popisuje šéf dopravky další aktivity.

Co se týká dopravní nehodovosti, Dejmek přiznává, že tady si policisté příliš tleskat nemohou.
„Jsme totiž jedním z okresů, kde došlo k nárůstu počtu dopravních nehod, a to o dvacet dva. Navíc nehody na euro formulářích nejsou v statistice zahrnuty, stejně jako střety, které si účastníci vyřídí mezi sebou. V součtu se domníváme, že v porovnání s předchozím rokem máme nárůst o pětatřicet dopravních nehod."

Co se policistům nepodařilo ovlivnit, tak to jsou následky dopravních nehod. Vloni zemřelo na silnicích okresu devět osob, je to o dvě více než v roce 2014. „Prakticky půl roku jsme se drželi na nule, zato pak v jeden den jsme měli hned dvě nehody se smrtelným zraněním u Vojic a Bartoušova, v září tragická nehoda u Obory, kde byly sraženy tři cyklistky. V případě ostatních následků jsme se i při vzestupu nehod dostali do klesajících čísel," uvádí P. Dejmek. 

Mimo oborské nehody se všechny odehrály na silnicích první třídy, poměrně hodně bourali mladí řidiči, kteří mají menší zkušenost při řízení motorových vozidel. Za volantem se objevuje mnohdy agrese a v deseti případech policisté zachytili i vybržďování. Co by podle Dejmka mohlo ovlivnit snížení počtu nehod, tak to je zkvalitnění silniční sítě.

Mezi úseky s největší nehodovostí patří opět Milovice směrem na Hradec Králové (silnice I/35), úsek od Úlibic směrem na Novou Paku (I/16 ). Na vozovkách druhé třídy je to komunikace ze Špice směrem na Lázně Bělohrad, další rizikovou je silnice Nová Paka směr Bělá u Pecky na Miletín, kde bylo vloni sedm dopravních nehod.

O dopravácích

Dopravní police se zabývá především vyhledáváním a objasňováním přestupků a trestných činů v dopravě, dále šetřením dopravních nehod a dopravním inženýrstvím, které řeší komunikační závady, odstraňování překážek a bezpečnostní audity na přejezdech a křižovatkách. Dopravní službu zajišťuje sedmnáct policistů (+ vedení), tito muži obhospodařují 890 kilometrů silnic první, druhé a třetí třídy. Jičín je středovým průjezdným okresem, takže zdejší komunikace jsou značně zatíženy zejména osobní dopravou.

V číslech
Celkem dopravních nehod
rok 2015 2014 2013

627 – 605 – 588
Úmrtí
9 – 7 – 9
Těžké zranění
31 42 42
Lehké zranění
218 242 181
Škoda na vozidlech
40 933 500 30 487 200
30 430 700
Pokuta v částce
151 600 129 600 114 900
Alkohol u viníka DN
34 37 31
Příčina dopravních nehod
Rychlost
111 110 129
Předjíždění
24 28 24
Přednost v jízdě
54 77 57
Způsob jízdy
288 265 243
Zavinění dopravní nehody řidičem motorového vozidla 470 457 441
Řidičem nemot. vozidla
16 27 16
Chodcem
9 4 1
Lesní a domácí zvěř
129 113 123